Agrár-tanácsadással foglalkoznak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (továbbiakban: NAK) által nyilvántartott névjegyzéki szaktanácsadók, termelői csoportok, szakmai szervezetek, inputanyag gyártók és forgalmazók, pályázatíró irodák és egyéb, az agrártevékenységet segítő szolgáltatók. Igénybevevői oldalról nem mindig könnyű eldönteni, hogy mely szolgáltató jogosult agrár szaktanácsadói tevékenységet végezni.

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény (a továbbiakban Szakmaközi törvény) 26. § (1) bekezdése alapján az államháztartás alrendszeréből, európai uniós forrásból finanszírozott támogatás jogosultja részére szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak, illetve természetes személynek be kell jelentenie a szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló szándékát a 2009. évi LXXVI. törvény szerint.

Ezen bejelentési kötelezettség végrehajtása érdekében megjelent a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet (továbbiakban AM rendelet), melynek alapján minden olyan szolgáltatónak be kell jelentkezni a Szaktanácsadói Névjegyzékbe, akinek az ügyfelei között agrártámogatásra jogosult személy vagy szervezet van, és aki eddig még nem volt névjegyzési szaktanácsadó. Továbbá kiemelendő, hogy ezentúl a szaktanácsadó szervezeteknek is be kell jelentkezniük. Mivel az ügyfél jogosultsága a meghatározó, és nem az, hogy jelenleg igénybe vesz-e valamely támogatást, így szinte minden agrártevékenységet végző ügyfél részére agrár tanácsadási szolgáltatást nyújtóra vonatkozik az új jogszabály.

A szaktanácsadók az online névjegyzékben mindenki számára elérhetővé és kereshetővé válnak, mely elősegíti a szereplők közötti tudásátadást.

Az előírt bejelentési kötelezettség a NAK honlapjára feltöltött regisztrációs űrlap kitöltésével és az AM rendeltben meghatározott dokumentumok megküldésével teljesíthető 2019 júniusától. A bejelentéssel kapcsolatos kérdéseket a nevjegyzek@nak.hu elektronikus levelezési címen várja a NAK Szaktanácsadási csoportja.

Forrás: https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-agrar-tanacsadasi-szolgaltatast-igenylo-mezogazdasagi-termelok-eligazodasat-segiti-a-megujulo-szaktancsadoi-nevjegyzek