A mostani Vidékfejlesztési Programok keretében tájékoztatásul jelezzük, hogy elsősorban agrár-vállalkozások kapnak támogatást, kutatási és fejlesztési, valamint ehhez kapcsolható beruházási tevékenységekre, a feldolgozóipari, és terményértékesítési kereskedelmi hálózatokkal együtt is.

A pályázati kiírás értelmezése alapján:

A termesztési, valamint termelés-technológiafejlesztési továbbá, terményfeldolgozással kapcsolatos projektet tervezünk beadni, KKV-kkal, konzorcium keretei között.

Célunk:

Olyan mezőgazdasági termesztéshez kapcsolódó feldolgozási technológiának a bevezetése, amihez igény lenne, — a hozzá szükséges gépek — kifejlesztése, és azoknak, valamint a teljes technológiának is, az értékesítése.

Nagyon lényeges a termesztési technológiákkal egybekapcsolt:

 1. piaci igények feltárása,
 2. azok vizsgálata,
 3. a térségi vállalkozások közös együttműködésével,
 4. mindezen igények egységes akaratának kifejtése mellett.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK A FELTÉTELEI

Alapvető elvárások a termékekkel, szolgáltatásokkal, folyamattal kapcsolatban:

 1. Olyan programot érdemes generálni, ami bizonyíthatóan innovatív tartalommal bír.
 2. Más területeken nem valósult meg, illetve így még eddig nem elemezték és ezen összefüggéseket nem tárták fel.
 3. Olyan gazdasági felületet ad, ami GDP növelő, és ez, bizonyítható kell, legyen.
 4. A kistérséget, területet nem csak alkalomszerűen, hanem folyamatosan fenntartható, módon is fejleszti.
 5. A programhoz illeszkedő művelt terület biodiverzitását fenntartja.
 6. A környezetre nem okoz semmilyen maradandó károsodást.

Valamennyi téma, érint komoly — szabadalmaztatható innovációt tartalmazó — műszaki fejlesztést is.

A TÉTELES PROJEKT

Olyan piaci környezetet kell biztosítanunk, aminek eredményeképpen hatékonyabb, és értékén kezelt legyen a mezőgazdasági termelés, a technológia, és a piacra jutás folyamata.

Ezek eredőjének komplex rendszerét tervezzük mintaként kidolgozni.

Ennek szellemében, hívunk be termesztő Vállalkozókat, és az Értékesítési Szervezeteket is annak érdekében, hogy közös fejlesztési programot tudjunk véghezvinni.

A kapacitásbővítés mellett az új piacok megszerzése, a termékek minőségének további javítása, illetve a termelés volumenének növelése jelenti az eredményt.

Amit ismerjük az új piac elvárásait, akkor tudunk tervezni innovációt.

A fenti igénykehez kell illesztenünk, azokat az innovatív fejlesztéseket, ami értékesíthető lesz:

 1. részben a termény-növekményben,
 2. részben a gépészeti részletek műszaki megoldásaiban, és
 3. nem szabad megfeledkeznünk, a know-how-ról sem, ami szintén komoly piaci szegmens.

A./    Preharvesztnél

 Hatóanyagok, és bio-szurfaktorok elemzése, és ezek ki,- és továbbfejlesztése a feladat. A speciális természetes alapú, bio-surfactor hatóanyagok, a termésnövelés és gyümölcs-beltartalom hatékony fokozására, kijuttatással is egybekapcsolt technológiát kívánjunk kifejleszteni, a növényi kórokozókkal szembeni ellenálló-képesség, magasabb gyümölcs-beltartalom, és fajlagos tömegnövekedés elérésének érdekében.

B./    Posztharvesztnél

Olyan gépészeti megoldások, amelyeknél a feldolgozási technológia kiterjed: 

 1. az elvárások szerinti válogatásra,
 2. a feldolgozási igények szerinti osztályozásra,
 3. azok logisztikájára,
 4. végül pedig ezek közül kiválasztott technológia kidolgozására.

Célokhoz illeszkedő elvárások:

 1. a szakmai és piaci kihívásokhoz, és
 2. az agrártermelési igényekhez, valamint
 3. a környezet-affinis technológiákhoz, továbbá,
 4. a hazai, valamint a nemzetközi piachoz is illeszkedve,
 5. a természet-affinis és bio-termesztés feltételeinek biztosítása,
 6. a precíziós gazdálkodás lehetőségével együtt,
 7. kontrollálható és monitorozható módon működjön,
 8. és mindez, gazdaságilag megalapozott és határozott alapokat adjon, a termelők kiszámítható gazdálkodásának.

SZÜKSÉGES FELTÉTELEK

Az elvárásokat pedig majd akkor tudjuk biztosítani, ha belátható, hogy rendelkezésre álló paramétereket hiánytalanul ismerjük.

Azt kell elemezni, majd pedig kidolgozni, hogy:

 1. a termelésirányítás, és együttműködés mekkora kapacitást igényel,
 2. az értékesítési lánc logisztikai mekkora kapacitást fogad,
 3. és ezek után kell gondolkodni, a termesztési technológia transzfer esetleges kidolgozásán.

Kérdés, hogy jelenleg milyen technológiai háttér áll rendelkezésre:

 1. raktárkapacitásban,
 2. hűtőházi kapacitásban,
 3. beszállítói kapacitásban?
 4. Milyen feldolgozói szortírozó és csomagoló technológia áll rendelkezésre?  

ÉRTÉKESÍTÉSI JAVASLATOK

 Mit értékesítünk:

 1. A helyi termékeket: Magasabb beltartalommal, nagyobb fajlagos tömeget.
 2. A gépészeti, és informatikai technológiát: Hatékonyabb termesztési és termelési, valamint logisztikai IT programmal, és ennek hatékonyságát elemző műszaki megoldásokkal.
 3. A teljes pályázat szakmai eredményét, mint know-how adott estben szabadalom, és a szellemi tulajdont, ami ezekben rejlik: Jogok és eljárások értékesítésével.

 

A fentiekhez, a pályázat beadásáig, a projekteknek az értékesítése érdekében meg kell határozni:

 1. a megtérülési adatokat,
 2. azok integrációs folyamatát,
 3. és mindennek:
  1. rövid,
  2. közép és
  3. hosszútávú

várható eredményeit,

 1. annak kockázat elemzését,
 2. és a végső, üzleti eredménynek, a kimutatható mértékét.

 

GAZDASÁGI ALAPOK

 

Tervezett támogatások:

45 M Ft. teljes 100 %-os támogatással, továbbá 5 cégnél, 5 x 60 M Ft támogatás, és 5 x 40 M Ft önrész.

Tervezett, összesen 345 M Ft támogatás és 200 M Ft önrész. Összesen 545 M Ft-os a keretösszeg.

Megjegyzés:

A TÉSZ önmagában is indulhat, amennyiben tudja vállalni az önrész feltételeket. Az önrész módjának és igazolásának részleteire természetesen készséggel adunk tájékoztatást.

 

ÖSSZEGEZVE

A teljes gazdaságelemzést, az önrész biztosításának módját, a piacot, és a piacelemzést ennek ismeretében kell összeállítanunk, pályázat beadásáig.

A témák és a lehetőségek illeszkednek a kiíráshoz.

 A felvetett kérdésekre — az itt részletezettekre, — várjuk, mielőbbi szíves írásos állásfoglalásokat.

A kölcsönös érdekkörű projekt-menedzsment kialakítására vonatkozó javaslatot is várjuk.

Budapest, 2017. szeptember 26.

Takács Dénes

kutató és fejlesztőmérnök

az alakuló konzorciumok, és munkacsoportok nevében

E-mail: allegro@allegroterv.hu

mobil telefon: 06/30-202-5888

Rövidített változat:

A mostani Vidékfejlesztési Programok keretében tájékoztatásul jelezzük, hogy elsősorban agrár-vállalkozások kapnak támogatást, kutatási és fejlesztési, valamint ehhez kapcsolható beruházási tevékenységekre, a feldolgozóipari, és terményértékesítési kereskedelmi hálózatokkal együtt is.

A pályázati kiírás értelmezése alapján:

A termesztési, valamint termelés-technológiafejlesztési továbbá, terményfeldolgozással kapcsolatos projektet tervezünk beadni, KKV-kkal, konzorcium keretei között.

Célunk:

Olyan mezőgazdasági termesztéshez kapcsolódó feldolgozási technológiának a bevezetése, amihez igény lenne, — a hozzá szükséges gépek — kifejlesztése, és azoknak, valamint a teljes technológiának is, az értékesítése.

Nagyon lényeges a termesztési technológiákkal egybekapcsolt:

 1. piaci igények feltárása,
 2. azok vizsgálata,
 3. a térségi vállalkozások közös együttműködésével,
 4. mindezen igények egységes akaratának kifejtése mellett.

 

A TÉTELES PROJEKT 

 

Olyan piaci környezetet kell biztosítanunk, aminek eredményeképpen hatékonyabb, és értékén kezelt legyen a mezőgazdasági termelés, a technológia, és a piacra jutás folyamata.

Ezek eredőjének komplex rendszerét tervezzük mintaként kidolgozni.

Ennek szellemében, hívunk be termesztő Vállalkozókat, és az Értékesítési Szervezeteket is annak érdekében, hogy közös fejlesztési programot tudjunk véghezvinni.

A kapacitásbővítés mellett az új piacok megszerzése, a termékek minőségének további javítása, illetve a termelés volumenének növelése jelenti az eredményt.

Amit ismerjük az új piac elvárásait, akkor tudunk tervezni innovációt.

 

A fenti igénykehez kell illesztenünk, azokat az innovatív fejlesztéseket, ami értékesíthető lesz:

 1. részben a termény-növekményben,
 2. részben a gépészeti részletek műszaki megoldásaiban, és
 3. nem szabad megfeledkeznünk, a know-how-ról sem, ami szintén komoly piaci szegmens.

 

 

Olyan gépészeti megoldásokat fejlesztünk, amelyeknél a feldolgozási technológia kiterjed: 

 1. az elvárások szerinti válogatásra,
 2. a feldolgozási igények szerinti osztályozásra,
 3. azok logisztikájára,
 4. végül pedig ezek közül kiválasztott technológia kidolgozására.   

 

SZÜKSÉGES FELTÉTELEK

 

Azt kell elemezni, majd pedig kidolgozni, hogy jelenleg milyen technológiai háttér áll rendelkezésre:

 1. raktárkapacitásban,
 2. hűtőházi kapacitásban,
 3. beszállítói kapacitásban?
 4. Milyen feldolgozói szortírozó és csomagoló technológia áll rendelkezésre?   

 

ÉRTÉKESÍTÉSI  JAVASLATOK 

Mit értékesítünk:

 1. A helyi termékeket: Magasabb beltartalommal, nagyobb fajlagos tömeget.
 2. A gépészeti, és informatikai technológiát: Hatékonyabb termesztési és termelési valamint logisztikai IT programmal, és ennek hatékonyságát elemző műszaki megoldásokkal.
 3. A teljes pályázat szakmai eredményét, mint know-how adott estben szabadalom, és a szellemi tulajdont, ami ezekben rejlik:  Jogok, és eljárások értékesítésével.   

GAZDASÁGI ALAPOK 

Tervezett támogatások:

45 M Ft. teljes 100 %-os támogatással, továbbá 5 cégnél, 5 x 60 M Ft támogatás, és 5 x 40 M Ft önrész.

Tervezett, összesen 345 M Ft támogatás és 200 M Ft önrész. Összesen 545 M Ft-os a keretösszeg.

Megjegyzés:

A TÉSZ önmagában is indulhat, amennyiben tudja vállalni az önrész feltételeket. Az önrész módjának és igazolásának részleteire természetesen készséggel adunk tájékoztatást.

ÖSSZEGEZVE

A teljes gazdaságelemzést, az önrész biztosításának módját, a piacot, és a piacelemzést ennek ismeretében kell összeállítanunk, pályázat beadásáig. 

A felvetett kérdésekre — az itt részletezettekre, — várjuk, mielőbbi szíves írásos állásfoglalásokat.

A kölcsönös érdekkörű projekt-menedzsment kialakítására vonatkozó javaslatot is várjuk.

Budapest, 2017. szeptember 26.

Tisztelettel:

Takács Dénes

kutató és fejlesztőmérnök

az alakuló konzorciumok, és munkacsoportok nevében

E-mail: allegro@allegroterv.hu

mobil telefon: 06/30-202-5888