A hazai termékek felhasználása igen sokrétű, a szilvát fogyasztják frissen, de készül belőle lekvár, pálinka, savanyúság, aszalvány és mélyhűtött áru, utóbbi főleg szilvás gombóc formájában. Azonban az a tény nem eléggé ismert, hogy professzionális tárolással akár december elejéig lehetne jó minőségű étkezési szilvával ellátni a hazai fogyasztókat, az eddiginél jóval nagyobb mennyiségben.

A szilva tárolásának legfontosabb követelménye az, hogy csak kiváló minőségű árut érdemes tárolni. E mellett azonban nagyon fontosak az alábbi tényezők:

  • megfelelő szüreti időpont megválasztása
  • szedés utáni gyors betárolás, fajtától függően 1-2 nap
  • betároláskor 2°C-hoz közeli hőmérséklet a tárolóban
  • optimális tárolási hőmérséklet -1°C és 0°C között, de nem haladhatja meg a 2°C-t
  • 90% feletti relatív páratartalom

A fent felsorolt tényezők alapvető fontosságúak a szilva eredményes tárolásához. Azonban a SmartFresh ProTabs technológiával kiegészítve a tárolási idő jelentősen meghosszabbítható.

A SmartFresh ProTabs technológia alkalmazásának sikere nagyban múlik a tárolni kívánt gyümölcs érettségi fokán. A még éretlen gyümölcsök SmartFresh ProTabs-szal történő kezelése eredményeképpen a gyümölcsök utóérése nem zajlik le megfelelően, a minőség a tárolási időszak végére nem a fogyasztói igények irányában változik. Az éretlen gyümölcsök kezelése pozitív eredményt nem ad, viszont felesleges költségeket jelent. A SmartFresh ProTabs technológia eredményeségét rontja az is ha a tárolótérbe túlérett gyümölcsök is bekerülnek, mielőtt még a kezelés megtörténik. A túlérett gyümölcs etiléntermelése képes felgyorsítani az optimális időben szüretelt szilva érésmenetét. Ezért a megfelelő hatás elérése érdekében törekedni kell az optimális szüreti időpont megválasztására és a kezelés szüret után történő végrehajtására. Általánosságban elmondható, hogy a kezeléshez megfelelő a szilva érettségi állapota, ha szüretkor a Brix-fok 13 és 16 között van.

E mellett ügyelni kell arra is, hogy a tárolóba csak ép, sérülésmentes és egészséges gyümölcs kerüljön. A szilva nem lehet romló hibás vagy más minőségcsökkenés miatt fogyasztásra alkalmatlan. Fontos az is, hogy a gyümölcs tiszta, idegen anyagoktól, kártevőktől és kórokozóktól mentes legyen. A nem természetes eredetű felületi nedvesség és az idegen szag is kizáró okok. A szedés minősége, valamint a tárolási egysége mérete is befolyásolja a kezelés és a tárolás sikerét. Legjobb, ha a kézzel gondosan szedett szilvát kisebb, 10-12 kg egységekben (M10 rekesz) tároljuk. Ha a tárolni kívánt szilva minősége nem felel meg az általunk javasolt paramétereknek, akkor a tárolás eredményessége mérséklődhet, sőt el is maradhat.

A SmartFresh Minőségi Rendszer alkalmazásának időzítése, az eredményesség egyéb feltételei

A SmartFresh ProTabs kezelés eredményessége nagyban függ attól, hogy a szedést követően mennyi idő telik el a kezelésig. A szüret és a kezelés között eltelt idő arányban áll a tárolhatósági idő hosszával. Minél több idő telik el a szedés és a technológia alkalmazása között, annál rövidebb lesz a tárolás.

Ezért fontos kiemelni, hogy a szedést követően a lehető leghamarabb célszerű elvégezni a SmartFresh ProTabs kezelést, ezzel tudjuk a technológia adta lehetőségeket maximálisan kihasználni.

Tapasztalatok szerint a különböző szilvafajtáknál a szüret és a kezelés közötti időintervallum, melynél a tárolhatósági idő még az elméleti maximum közelében van, fajtánként eltérő. Japán szilváknál 3-5 nap, a ’Stanley’ fajtánál 2 nap. Egyéb fajtáknál, mint például az ’Elena’, a ’Presenta’, a ’President’, vagy a Top sorozat fajtái, szedéstől a kezelésig a maximális várakozási idő 1 nap lehet.

A tárolhatósági idő a szilva húskeménységéből előre vetíthető. A leghosszabb időtartam akkor várható, ha a húskeménység a penetrométer kisebb (8 mm) átmérőjű szúrófejével végzett mérés szerint 3-3,5 kg/cm2 között van és a gyümölcs minősége a fentebb ismertetett feltételeknek megfelel.

Fontos szempont a tárolási egységen (rekeszen) belüli homogén minőség is, mert a szilva későbbi válogatása igen munkaigényes folyamat. Információim szerint ma Magyarországon nincs olyan termelő, aki rendelkezik speciális szilva válogató berendezéssel. Az előre kicsomagolt szilva is jól tárolható, amennyiben a gombás betegségek ellen a gyümölcsök megfelelő védettséggel rendelkeznek. Az SmartFresh ProTabs alkalmazása mellett a szüretet megelőző beavatkozások, mint például a kalciumos permetezés is növeli a tárolhatósági időt.

A hűtőtermekben a különböző szilva fajták keverve is tárolhatók, azonban almával, illetve paradicsommal egy légtérben tárolni szigorúan tilos.

Budapest, 2018. augusztus 15.

        dr. Thurn László