A FruitVeB Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint  az ÉKASZ (Alma Terméktanács) jelentése.

A 2018. június 07-én és 15-én kiadott termésbecslés és prognózis után, az elmúlt egy hétben történtek ismeretében újabb rövid távú előrejelzést adunk ki. A közreadott helyzetkép a piaci szereplők (termelők, TÉSZ-ek, kereskedők, feldolgozók) körében végzett felmérésünkre alapoz. Felhívjuk a figyelmet, hogy a felmérés ennek ellenére nem tükrözhet 100%-os lefedettséget és reprezentativitást, ezért számszerű értékekbe csak annyiban bocsátkozunk, amennyiben azok egzakt, tényszerű információként kezelhetők. Jelen összefoglaló értékelés célja „mindössze” a hiteles információk közreadása, ezért tartózkodik az értékítélettől és távolabbra vezethető következtetésektől, azt a piaci szereplőkre bízza, az értékelés a tényszerűség szintjén marad. Jelen elemzéssel célunk, hogy reális és tényszerű információkkal, illetve előrejelzéssel segítsük a piaci szereplőket döntéseikben. A tévedés és a változtatás jogát fenntartjuk!

Termésmennyiség és -minőség

Továbbra is fenntartjuk, hogy Magyarországon viszonylag nagy termés (80-85 ezer tonna) van ebben az évben. A német AMI (Agrárpiaci Információs Intézet) információi alapján még inkább körvonalazódik, hogy nagy termést szüretelnek Szerbiában. Emellett mennyiség tekintetében szintén nagyon jók a terméskilátások Lengyelországban, valamint kimagasló a termés Törökországban is. A szerb, lengyel és török termés elsősorban a lé- és sűrítménypiaci kínálatot erősíti, illetve meghatározza a hűtőipari termelést is. A hazai meggy minősége ebben az évben közel sem kiváló: számos termesztőkörzetben problémák vannak a húskeménységgel, a gyümölcshús állagával – részben még a későbbi érésű fürtös meggyeknél is – ami rontja mind a hűtőipari, mind a konzervipari feldolgozhatóságot.

Kereslet-kínálat, piaci árak

A korábban kiadott prognózisainkban felhívtuk a figyelmet arra, hogy június 20. körül, a fő fajták (együtt)érésével jelentős mennyiségi torlódások alakulhatnak ki, illetve az árak mozgásában a keresleti és kínálati viszonyok változása lesz a mérvadó. Az utóbbi két hétben a keresletet és kínálatot meghatározó tényezők a negatív irányba mozdították a piaci folyamatokat, az alábbi okok miatt:

  • A várt, intenzív lengyel érdeklődés elmaradt, érdemi keresleti szívóerőt nem fejtenek ki a hazai piacon. Ennek logikus magyarázata, hogy Lengyelországban is nagy termést várnak, és saját gazdasági érdekeik szerint cselekedve, nem nagyon vásárolnak
    – ráadásul ebben az évben rosszul szállítható és manipulálható – magyar alapanyagot.
  • A Németországba irányuló export is meglehetősen renyhe volt eddig, az utóbbi napokban elkezdett beindulni, de intenzitása messze elmarad egy átlagos évtől. Ráadásul az exportárak is meglehetősen alacsonyak, a szállítás pluszköltségeit leszámítva alig haladják meg a hazai konzervipari beszállítások árait, az export kockázata viszont nagyobb.
  • Az elmúlt két hét csapadékos időjárása csak mérsékelten csökkentette a betakarítható mennyiséget (kínálatot), sokkal inkább a minőségre hatott károsan. Így nagy mennyiség maradt a piacon, de gyengébb minőséggel párosulva, ami a „legszerencsétlenebb” együttállás.
  • A szokásosnál gyengébb minőségű alapanyag lassítja a feldolgozás folyamatát is, egységnyi idő alatt kisebb mennyiséget tudnak feldolgozni a konzerv- és hűtőipari üzemek a maximális kapacitásaikhoz mérten. Ez szintén mérsékli a keresletet.

A fentiek alapján mind a keresleti oldal „visszafogottsága”, mind a jelentős kínálat miatt az árak folyamatosan csökkennek a meggypiacon. A hűtő- és konzervipari alapanyag ára jelenleg 80-120 Ft/kg között mozog (nettó ár, feldolgozó üzembe beszállítva), a szezon kezdete óta tehát mintegy 30-40%-kal csökkent. A léipari alapanyag ára a 30-50 Ft/kg tartományban tartózkodik, de már ezen az áron is csak korlátozott mennyiséget vesznek meg a léüzemek, mert minőségi okok miatt sokkal inkább a cigány- és az Oblacsinszka meggyet részesítik előnyben.

Mostanra az alacsony áraknál nagyobb problémát jelent az értékesíthetőség: egyes tételeket visszairányít a feldolgozóipar a termelőhöz vagy át sem vesz a – korábban prognosztizált – mennyiségi torlódások miatt. A magyar meggy egy része tehát pár napja eladhatatlan, nincs felvevőpiaca. Gyakoriak a kereskedelmi etika szabályait is sértő piaci jelenségek.

Rövid távú kilátások

A későbbi érésű fő fajtáink betakarítása néhány nappal ezelőtt megkezdődött: a ’Debreceni bőtermő’ után most már szüretelik a ’Kántorjánosi’ fajtát, és rövidesen elkezdődik az ’Újfehértói fürtös’, valamint a ’Petri’ szürete is. Tekintettel arra, hogy ezen fajtáink adják a hazai meggytermés mintegy 60%-át, megállapítható, hogy a 80 ezer tonna körülire becsült termésünkből mintegy 50 ezer tonna még a fákon van. Mint korábban jeleztük: a különböző fajták és termőtájak jelentősen együttérnek, a szokásosnál jóval kisebb időbeli eltéréssel, így bizonyosra vehető az is, hogy a szezonból érdemben nem több, mint kettő hét van hátra. A hazai feldolgozóipar napi kapacitása: 1 600-1 700 tonna/nap, amennyiben közel maximális áteresztő-képességgel működnek (konzervipar: 1 200-1 300 tonna/nap; hűtőipar: 200-300 tonna/nap, léipar: 100-200 tonna/nap). Ebből következik, hogy a hátralévő kettő hét alatt legfeljebb 22-25 ezer tonna meggyet tudunk feldolgozni belföldön. Bizonyos, hogy 10 ezer tonna termésnél többet két hét alatt Németországba sem tudunk exportálni, a lengyel export pedig abszolút bizonytalan, tervezhetetlen. Mindezek alapján a szezonból hátralévő időben ideális esetben max. 32-35 ezer tonna meggy piaci elhelyezésének látjuk esélyét, ami azonban azt is jelenti, hogy a maradék 15-18 ezer tonna termés betakarítatlanul a fákon maradhat. A kialakult piaci helyzetnek rövid távú megoldási lehetőségét nem látjuk, így várhatóan a következő két hétben is maradnak az alacsony árak, a beszállítások mennyiségi korlátozása, és nagyon sajnálatos módon nem lesz ritka a betakarítatlanul maradt ültetvények látványa sem.

A változásokat kövesse nyomon a www.fruitveb.hu portálon.

Budapest, 2018. június 22.

FruitVeb, Ékasz