A Kormány a geotermikus energia hasznosítására irányuló fejlesztések, beruházások ösztönzésére kért fel több minisztériumot.

A Magyar Közlönyben október 21-én jelent meg a Kormány 1509/2022. (X. 21.) Korm. határozata a geotermikus energiahasznosítással kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány a geotermikus energiahasznosítás felhasználásának növelése érdekében

1. egyetért azzal, hogy a geotermikus energia kinyerésére és energetikai célú hasznosítására irányuló tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési, felügyeleti hatásköröket egységesen a bányafelügyelet lássa el, az eljárások egyszerűsítésével;

2. egyetért azzal, hogy szükséges felülvizsgálni a geotermikus energiahasznosítás szabályozási környezetét, különös figyelemmel a geotermikus energiahasznosításra irányuló beruházások gyorsabb, szakmailag megalapozott előkészítését biztosító hasznosítási modell kidolgozására;

3. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének bevonásával, valamint a belügyminiszter és az agrárminiszter közreműködésével – gondoskodjon az 1. pont végrehajtása érdekében szükséges jogszabályok előkészítéséről és a Kormány részére történő benyújtásáról;

Felelős: technológiai és ipari miniszter

belügyminiszter

agrárminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének bevonásával – vizsgálja meg a geotermikus energiahasznosításra irányuló fejlesztések, beruházások ösztönzésének lehetőségeit;

Felelős: technológiai és ipari miniszter

Határidő: 2022. november 30.

5. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének javaslata alapján – terjessze a Kormány elé a geotermikus energiahasznosítás növelését megalapozó, illetve támogató komplex kutatási programmal kapcsolatos intézkedéseket;

Felelős: technológiai és ipari miniszter

Határidő: 2022. november 30. 6. felkéri a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökét, hogy működjön közre a 3. és 4. pont szerinti feladatok végrehajtásában, valamint tegyen javaslatot az 5. pont szerinti komplex kutatási programra.