Doctor Ursula von der Leyen, Az
Európai Bizottság elnöke, Rue de
la Loi, 200 BE-1049 Brussels

Tisztelt Elnök Asszony!

Jelenlegi levelünket 22 millió európai gazda és családtagjaik, valamint 22 ezer szövetkezet nevében írjuk, akik elkötelezettek az iránt, hogy az Európai Unió 446 millió polgárát napról-napra biztonságos, tápláló, kiváló minőségű és elérhető árú élelmiszerrel lássák el. A COVID-19 világjárvány ellenére az EU gazdái és mezőgazdasági szövetkezetei képesek voltak fenntartani az Európai Unió polgárainak élelmiszer-ellátását, így járulva hozzá az európai élelmiszerbiztonság garantálásához.

Mégis, a gazdák és szövetkezeteik egyre nehezebb helyzettel kell, hogy megbirkózzanak. A koronavírus-járvány egészségügyi következményei következtében létrejött vészhelyzet most az EU legsúlyosabban érintett régióiban, a vidéki területeken is drámai következményeket eredményez. Az egészségügyi hatások gyors és igen kedvezőtlen kihatással vannak a fő mezőgazdasági ágazatokra, amelyek nyilvánvaló és közvetlen következményei azonnal és közepes időtávon egyaránt várhatók. Ezen felül a válság eszkalációja veszélybe sodorja mind a közös piacot, mind a nemzetközi piacokat, ami az ellátási láncok működésére különös fenyegetést jelent.

Folyamatosan nyomon követjük azokat az intézkedéseket, amelyeket az Európai Bizottság hozott, illetve amelyeket a Tagállamok is bevezettek annak érdekében, hogy működő megoldásokkal garantálják a mezőgazdasági és élelmiszeripari, valamint egyéb termékek, illetve a mezőgazdasági munkaerő szabad mozgását, mivel a közös piac megfelelő működésének biztosítása kiemelkedő fontosságú.

Mindazonáltal úgy ítéljük meg, hogy az eddigi erőfeszítések nem bizonyultak elégségesnek.

A gazdaságoknak és a szövetkezeteknek képesnek kell lenniük tevékenységük folytatására annak érdekében, hogy az uniós polgárokat továbbra is elláthassák élelmiszerekkel és egyéb termékekkel. Hogy ezt megtehessük, minden olyan intézkedés bevezetésére szükségünk van, amelyek a piacok működését biztosítják, és amelyek a mezőgazdasági tevékenység biztonságos elvégzését garantálják.

Ezért felszólítjuk a Bizottságot, hogy nyújtson a mezőgazdaságnak, mint „a jelenlegi körülmények által különösen érintett ágazatnak” elérhető támogatást, és a mezőgazdasági termelők támogatása érdekében léptessen érvénybe megfelelő piacvédelmi intézkedéseket.

A különleges helyzet különleges intézkedéseket igényel. Talán nem is szükséges külön megemlítenünk, hogy ezen rendkívüli körülmények között a támogatásnak a mezőgazdasági költségvetési kereten kívülről kell származnia. A Közös Agrárpolitika önmagában nincs megfelelően felkészülve egy ilyen nagyságrendű válsághelyzetre, ezért meg kell vizsgálni a külső támogatás lehetőségeit. Ebben az összefüggésben az agrárbüdzsében elkülönített vésztartalék nem fog megoldást jelenteni azon piaci problémák enyhítésére, amelyekkel a gazdák és a szövetkezetek jelenleg szembe kell, hogy nézzenek.

Fontos továbbá az is, hogy elkezdjünk felkészülni a járványt követő helyzetre, és hogy már most elgondolkodjunk a gazdaság újraindításához szükséges intézkedésekről. Ebben a törekvésben a 2021-2027-es időszakra tervezett költségvetési javaslat átdolgozása jelentheti a legfontosabb lépést. Szintén alapvető fontosságú, hogy az átdolgozott javaslat jelentse majd az alapot egy „Európai Marshall-terv” számára, mely a gazdaság kritikus fontosságú ágazataiban a beruházások elősegítését segítő eszközök, intézkedések megfelelő rendelkezésre állását biztosítja majd.

Elkerülhetetlen, hogy a mezőgazdaság, beleértve az erdészeti ágazatot is, ugyanolyan elbírálás alá essen, mint más gazdasági szektorok, más szóval kritikus fontosságú ágazatként tekintsenek rá, mivel a gazdák (és a szövetkezetek) az élelmiszerek első számú termelői és a megújuló nyersanyagok fontos szolgáltatói. Ezért a következő ciklus átdolgozott költségvetésének megfelelő mértékben kell támogatnia a mezőgazdaságot és a Közös Agrárpolitikát annak érdekében, hogy a Lisszaboni Szerződésben rögzítetteknek megfelelően képes legyen az élelmiszerbiztonság garantálására.

Ezért a Copa-Cogeca továbbra is felhívja a figyelmet arra, hogy a Közös Agrárpolitika számára egy bőséges, megfelelő költségvetési keret álljon rendelkezésre. Egy olyan költségvetési keret kialakítása lenne célszerű, amely a jelenlegi költségvetési keretösszegnek felel meg.

Mindemellett ezt a keretet a szektorban eszközölt, igencsak szükséges beruházások támogatása és az ágazat talpra állása érdekében a Közös Agrárpolitikán kívüli eszközökkel (támogatások, hitelek, pénzügyi eszközök stb.), és intézkedésekkel is szükséges lenne megtámogatni.

A koronavírus-világjárvány kitörése következtében két igen fontos leckét kellett megtanulnunk: az egyik, hogy mennyire kulcsfontosságú az a szerep, amit a mezőgazdaság és az élelmiszer-ellátási lánc betölt; a másik pedig, hogy mennyire fontos a közös piac egységességének és műkőképességének fenntartása.

Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy az Unió gazdasági helyreállítási tervének kidolgozásakor továbbra is központi szerepet foglaljon el az egyre nagyobb területen érvényesülő és jelentősebb fenntarthatóságra, a klímaváltozás elleni harcra és a biodiverzitás növelésére irányuló törekvés. A fenti célok felé vezető út során azonban figyelembe kell venni a COVID-19 válság által súlyosan érintett ágazatok talpra állításának prioritásait.

Ezen felül gondos mérlegelést kell tanúsítani az uniós farmokkal és mezőgazdasági szövetkezetekkel szemben támasztott rendelkezések és intézkedések bevezetése során. Ebben az időszakban, amikor a mezőgazdaság szenved, az élelmiszerbiztonságot és az ágazat fenntarthatóságát befolyásoló aránytalan intézkedéseket nem szabad bevezetni.

A Copa-Cogeca és a szervezet által képviselt gazdák, erdőgazdák és szövetkezeti tagok arra törekszenek, hogy a szükséges élelmiszereket és biomasszát oly módon állítsák elő, amely védi a környezetet, növeli a biodiverzitást, hozzájárul a klímaváltozás elleni küzdelemhez, és az állatok jóllétét is biztosítja. Tagjaink és tagszervezeteink szerepe megkerülhetetlen egy újragondolt Európai Zöld Megállapodás célkitűzéseinek teljesítésében.

Ezért felszólítjuk a Bizottságot, hogy a következő ciklus költségvetésének összeállítása során egy megfelelően finanszírozott Közös Agrárpolitikát (a jelenleginek megfelelő finanszírozással) tervezzen, illetve az EU gazdasági helyreállítási tervében a mezőgazdaság és az erdészet egyaránt kulcságazatként szerepeljen. Ezen felül további költségvetési forrásokat kell mozgósítani az Unió gazdasági helyreállításának elősegítése céljából.

Tájékoztatásul közöljük, hogy ezt a levelet az alábbi címzettek számára is megküldjük: Charles Michel (az Európai Unió Tanácsának elnöke), David Sassoli (az Európai Parlament elnöke).

Megtisztelésnek vennénk, ha a közeljövőben megvitathatnánk egymással elképzeléseinket a fenti témákat illetően.

Őszinte tisztelettel: