Az előadott témák kiválóan tükrözik a kar tanszékeinek a korszerű növénytermesztési megoldásoktól a növényi károsítók biológiájának részletes tanulmányozásáig terjedő, sokszínű, jelenleg is folyó, gyakorlatorientált kutatásait, melyekbe a megmérettetésen részt vett hallgatók is bekapcsolódhattak, és szorgalmas munkával értékes eredményeket értek el. A szervezők külön örömére szolgált, hogy az összes induló jutalmazására lehetőség nyílt a TDK-t önzetlenül és elkötelezetten támogató intézményi szakmai partnerek, köztük a FruitVeB felajánlásainak köszönhetően.

A kari Tudományos Diákköri Tanács bízik abban, hogy hallgatóink a 2021-ben Budapesten megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián is eredményesen fognak szerepelni, és kutatásaik eredményeit a gyakorlati szakma szereplői is érdeklődéssel fogják fogadni.

Dr. Vétek Gábor
elnök
SZIE KERTK TDT