A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti események miatti kockázatok hatásának enyhítésében való kockázatközösség kialakítására, a mezőgazdasági termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítésére, az állami segítség hatékonyabbá tételére, és az érintettek arányos felelősségvállalásának, valamint a mező- és erdőgazdaságot sújtó időjárási és más természeti eredetű elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatti káresemények egységes kezelésére az Országgyűlés megalkotta és elfogadta a 2011. évi CLXVIII. törvényt a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről.

Az agrárkár-enyhítési rendszerhez kötelező csatlakoznia azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akiknek az egységes kérelemben bejelentett területe

  1. szántóföldi kultúrák termesztése esetén (nem beleértve a szántóföldi zöldségtermesztést) legalább 10 hektár,
  2. szántóföldi zöldség termesztése esetén legalább 5 hektár,
  3. ültetvényművelés esetén legalább 1 hektár,
  4. az a)–c) pontban foglalt hasznosítás esetén együttesen legalább 10 hektár, vagy a b)-c) pontban foglalt hasznosítás esetén együttesen legalább 5 hektár.

Önkétesen csatlakozhatnak azok a mezőgazdasági termelők, akik a kötelező csatlakozás feltételeként megadott területnél kisebb területen gazdálkodnak. Csatlakozási szándékukat az egységes kérelem benyújtásakor kell jelezniük, a csatlakozási szándék bejelölésével.

Az agrárkár-enyhítési rendszerhez való csatlakozás az egységes kérelem beadására nyitva álló időszak alatt lehetséges.

A kárenyhítési rendszer tagjaként a termelők a Kárenyhítési Alap befizetőivé válnak és kárenyhítési hozzájárulást fizetnek. A hozzájárulás mértéke a szántóföldi kultúrák esetén hektáronként 1 000 Ft, ültetvények esetében hektáronként 3 000 Ft. A hozzájárulás befizetésével – amennyiben egyéb feltételek is teljesülnek – a termelő jogosulttá válik kárenyhítési juttatás igénybevételére.

Az agrárkár-enyhítési rendszer 2012-es indulása óta több változáson ment keresztül, pl. pontosabbá vált az aszály definíciója, de csökkentették az üzemi szintű hozamérték-csökkenés mértékét is. Ide kattintva olvasható a kárenyhítési rendszer változásaival, valamint a 2017. évi kifizetésekkel és a 2018. évi aktualitásokkal kapcsolatos részletes tájékoztató.