• a Bandur 600 SC gyomirtó permetezőszer szükséghelyzeti felhasználását sárgarépa kultúrában
  • a Boxer gyomirtó permetezőszer szükséghelyzeti felhasználását gyökérpetrezselyem és gumós zeller kultúrákban magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen
  • a Fusilade Forte gyomirtó permetezőszer szükséghelyzeti felhasználását gumós és leveléért termesztett zeller valamint pasztinák kultúrákban
  • a Goltix 700 SC gyomirtó permetezőszer szükséghelyzeti felhasználását cékla kultúrában
  • a Select Super gyomirtó permetezőszer szükséghelyzeti felhasználását gyökérpetrezselyem és gumós zeller kultúrákban

Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy a szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező növényvédő szer felhasználása saját felelősségre, a felhasználást engedélyező határozatban leírtak figyelembevétele és betartása mellett történhet!

A permetezések időpontjáról a felhasználók a kezelések megkezdése előtt kötelesek tájékoztatni a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalát!

A vonatkozó határozatok letölthetők: