A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint engedélyező hatóság a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács kérésére 2021. április 23. napján kelt határozatában engedélyezte

  • a Pyranica 20 WP rovarölő permetezőszer szükséghelyzeti felhasználását görög- és sárgadinnye kultúrákban közönséges takácsatka (Tetranychus urticae) ellen,

A készítmények 2021. május 15. és 2021. augusztus 31. között használható fel, az engedélyokiratban leírt technológia betartása mellett.

Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy a szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező növényvédő szer felhasználása saját felelősségre, a felhasználást engedélyező határozatban leírtak figyelembevétele és betartása mellett történhet!

A vonatkozó 6300/1351-2/2021 számú NÉBIH határozat letölthető: