Hungarian apricot orchards have suffered severe frost damage this year.

Április elején mínusz 3 és mínusz 8 °C közötti fagyokat mértek a magyar kajszibarack-ültetvényekben. A relatíve korai, március elején-közepén megkezdődött virágzás időszakában is voltak jelentős hidegek, ám az április elején bekövetkezett szállított fagykár okozta az igazi károkat a hazai kajsziültetvényekben. A fagy egyetlen termőtájat sem kímélt meg, egyes helyeken 90-100%-os terméskiesés várható (jellemzően az Alföldön), és a magasabb területeken fekvő termőterületen is gyakori a legalább 60-70%-os veszteség, ami erősen fajtafüggő, illetve egyes helyeken a nagyon intenzív fagyvédelem tudta még csökkenteni a kár mértékét. Jelenleg az ültetvények fenológiai állapota a korábbi indulást követően a szokásosnak megfelelő, vagy attól egy-két nappal el is marad – a viszonylag korai indulást egy későbbi hűvös időszak fogta vissza. A legtöbb termőtájon nagyon erős a Monilia nyomása, és ez a meggynél is problémát jelenthet majd az idén. Lokálisan Stigmina és levéltetű fertőzést is jelentettek, de ezek kiterjedése limitált.

Somogy megyében általában 30-40% körüli termésre számítanak a gazdák. Bizonyos fajták jobban vészelték át a fagyokat, és ez eléggé független volt az elhelyezkedéstől vagy kitettségtől, leginkább az adott fenológiai állapot érzékenysége volt meghatározó. A körülményekhez képest jól vészelte át a fagyokat a Bergeron, a Bayoto, a Kioto és a Farbaly, valamint értékelhető mennyiségben marad Bergarouge és Big Red. Súlyos fagykárokat szenvedtek a korai Tsunami, Spring Blush, Pinkcot, Mediabel, a Ceglédi óriás és, a Harcot fajták. A hosszan elhúzódó virágzás és a hűvös, esős idő kedvezett a Monilia fertőzésének, és hátrányosan érintette a termékenyülést. Somogy megyében az április eleji fagyok során -3°C alá nem süllyedt ugyan a hőmérséklet, viszont ez már virágzást követően, igen érzékeny fázisban kapta el az állományokat.

Tolna megyében az alacsony hidegigényű, korai fajták súlyos fagykárokat szenvedtek (Tsunami, Spring Blush, Pinkcot), itt a termékenyülésben kevesebb volt a probléma. A korai fajták itt nagyon korán kezdtek virágozni. A megyében -4°C-os szállított fagyot mértek, de a középérésű fajták, mint például a Kioto, Bergeval viszonylag jól átvészelték. Gyenge közepes termés várható Bergarouge és Anegat fajtáknál. Üzemi szinten általában 30-40%-os termést várnak a gazdák a jelenlegi helyzet szerint. A Monilia és a Stigmina nyomása erős volt, és lokálisan a levéltetvek felszaporodásáról is érkeztek jelentések. A termőtájon a Pricia és a Kioto már 2 cm körüli, jóval pirosabb a héj az átlagosnál, és valószínűleg nagy méretű gyümölcsök lesznek, már folyik a ritkítás. Kedvező esetben, ha a következő hetekben kicsit melegszik az idő, a betakarítás Pünkösd környékén, május utolsó napjaiban már megkezdődhet. Június végén a Bergeval, majd a Kioto érése várható.

Győr-Moson-Sopron megyében a nagyon korai fajták már januárban elfagytak, az április fagyok során -6°C körüli fagy károsított, de mivel itt a fenológia jó tíz nappal hátrébb jár a szokásosnál, a Bergarouge és a Big Red viszonylag jól átvészelte a hidegeket és a Pinkcot is megmaradt. Általában 30-35% a jelenleg látható kár mértéke, Bergeronban és Kiotóban kevesebb, de hogy a stressz miatt mekkora lesz a hullás, csak később lehet pontosabban megmondani. Termékenyülési gondokról ebben a körzetben nem számoltak be, és a Monília fertőzés is enyhébb volt.

Bács-Kiskun megyében a korai fajtáknál (Spring Blush, Pinkcot) teljes a fagykár, de itt még a középérésű Kioto is elfagyott a -6°C körüli szállított fagyban.

Borsod megyében, az ország északi részén 40-70% közötti fagykárról számoltak be, a Bergeron és a Flavor Cot marad a leginkább érintetlen. A Magic Cot, Wonder Cot állományok szinte 100%-ban elfagytak. Itt is az volt a helyzet, hogy virágzáskor a fenológia előre sietett, most viszont a szokásosnál hátrébb vannak az állományok, a termékenyüléssel is voltak problémák a hóval fedett állományokban. A Monilia fertőzési nyomása itt is jelentős.

At the beginning of April, frosts of between minus 3 and minus 8°C were recorded in Hungarian apricot orchards.  There were also reports of cold temperatures during the relatively early flowering period, which started in early to mid-March, but it was the damage caused by the transported frost in early April that exerted the real damage to Hungarian apricot plantations. The frost has not spared any of the main production areas, with yield losses of 90-100% expected in some places (typically in the Plains), and losses of at least 60-70% are common in higher altitude areas, which is highly dependent on the variety, and in some places very intensive frost protection has been able to reduce the extent of the damage. At present, the phenological condition of the plantations is as normal or a day or two behind normal, following an earlier start – the relatively early start was held back by a later cold spell. Monilia pressure is very strong on most orchards and this could also be a problem for sour cherries this year. Stigmina and aphid infestations have also been reported locally, but their extent is limited.

In Somogy County (Southwest), farmers are generally expecting yields of around 30-40% of normal produce. Certain varieties were better able to withstand frosts, and this was quite independent of location or exposure, with the sensitivity of the phenological condition being the most important factor. Bergeron, Bayoto, Kioto and Farbaly endured the frosts quite well under the conditions, with Bergarouge and Big Red remaining in appreciable quantities. Severe frost damage was suffered by early Tsunami, Spring Blush, Pinkcot, Mediabel, Cegléd Giant and Harcot. Prolonged flowering and cool, rainy weather favoured Monilia infection and adversely affected fertility. In Somogy county, the frosts in early April did not bring temperatures below -3°C, but this affected the plants at a very sensitive stage after flowering.

In Tolna County (Middle), early varieties with low cold requirements suffered severe frost damage (Tsunami, Spring Blush, Pinkcot), while fertility was less of a problem here. Early varieties here started flowering very early. The county recorded a -4°C transported frost, but medium-ripening varieties such as Kioto, Bergeval survived relatively well. Poor to medium yields are expected from Bergarouge and Anegat. At farm level, farmers are generally expecting yields of 30-40% currently. Monilia and Stigmina pressure has been strong, with reports of local aphid outbreaks. Fruits of Pricia and Kioto are now around 2 cm with much redder than average skin and are likely to have large fruit, with thinning already underway. If the weather warms up a bit in the coming weeks, harvesting could start around Pentecost, in the last days of May. At the end of June, Bergeval and then Kioto are expected to ripen.

In Győr-Moson-Sopron County (Northwest), very early varieties suffered heavy frosts already in January, and frosts of around -6°C in April also caused damage, but with phenology here a good ten days behind normal, Bergarouge and Big Red have survived the cold relatively well, and Pinkcot has survived as well. In general, the damage currently seen is around 30-35%, less in Bergeron and Kyoto, but how much of a drop will be due to stress can only be seen more accurately later. Fertility problems have not been reported in this area and Monilia infection has been milder.

In Bács-Kiskun County (Middle), frost damage is complete on early varieties (Spring Blush, Pinkcot), but even the medium ripening Kioto were lost due to the -6°C transported frost in early April.

In Borsod County (Northeast), frost damage of between 40-70% was reported, with Bergeron and Flavor Cot remaining the most intact. Magic Cot, Wonder Cot orchards suffered almost complete, 100% damage. Here too, the phenology was rushed ahead at flowering, but now the trees are some days later than usual, and there have been problems with fertility in the snow-covered stands. Pressure from Monilia is also significant in this region.