A WAPA a Prognosfruit 2021. konferenciáján 2021. augusztus 05-én publikálta az európai alma és körte termésbecslését a 2021/22-es szezonra vonatkozóan, melyen a FruitVeB is meghívott résztvevő volt. Kelemen Péter, alelnök panelbeszélgetésben is képviselte hazánkat. A konferencia eredményeiről az alábbiakban számolunk be röviden. Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk. 

Az EU-27 és Nagy-Britannia 2021. évre várható almatermése 11,7 millió tonna, ami 10%-kal magasabb a 2020. évi termésnél, és gyakorlatilag pontosan megfelel a 2018-2020. évek átlagának (1. és 2. táblázat). Lengyelország termése várhatóan 22%-kal lesz magasabb a tavalyinál, így az EU legnagyobb almatermelő országa a megelőző 3 év átlagát is 12%k-al meghaladó szüretre számít. A további nagy európai termelők közül a francia és a német termés enyhén magasabb 2020-hoz viszonyítva, míg az olasz termés kevéssel marad el a tavalyitól. A FruitVeB hazai almatermésre vonatkozó prognózisa (amelyet hamarosan megjelenő prognózisunkban részletesen ismertetünk) 550 ezer tonna +/-10%. A bizonytalanság első helyen az időjárási tényezők későbbi alakulásában rejlik. A WAPA-nak leadott 520 ezer tonnás termésbecslésünk annak nagyobb valószínűségére utal, hogy a várt középértékhez viszonyítva inkább lefelé fog elmozdulni a tényleges termés.

1. táblázat: Az EU-27 és Nagy-Britannia almatermése országonként – tények és prognózis
(ezer tonna)

Forrás: WAPA/Prognosfruit 

Magyarázat: F2021 = 2021. évi prognózis (termésbecslés);   (1) = Változás 2020-hoz képest (%);  
(2) = Változás 2018-2020 átlagához képest (%)

Megjegyzés: Bulgária, Ciprus, Észtország, Finnország, Írország és Luxemburg nem szolgáltat adatot a WAPA-nak, de ezen országok együttes összes termése mindössze 50-100 ezer tonna, így szerepük nem meghatározó. 

2. táblázat: Az EU-27 és Nagy-Britannia almatermése fajtánként – tények és prognózis
(ezer tonna)

Forrás: WAPA/Prognosfruit 

Magyarázat: F2021 = 2021. évi prognózis (termésbecslés);   (1) = Változás 2020-hoz képest (%);  
(2) = Változás 2018-2020 átlagához képest( %)

A várható körtetermés (3. és 4. táblázat) az almához viszonyítva sokkal rosszabb képet mutat. A 2021. évre várható európai körtetermés közel 30%-kal marad el az előző év termésétől, illetve a többéves átlagterméstől is, amivel lényegében az elmúlt tíz év legrosszabb körtetermésére lehet számítani. A jelentős terméskiesés az április fagykárokkal, illetve időjárási tényezőkkel van szoros összefüggésben. A hazai körtetermés becslése még sok bizonytalansággal terhelt, de összességében egy, a tavalyihoz hasonló, nagyon alacsony termésre számítunk. 

3. táblázat: Az EU-27 és Nagy-Britannia körtetermése országonként – tények és prognózis
(ezer tonna)

Forrás: WAPA/Prognosfruit 

Magyarázat: F2021 = 2021. évi prognózis (termésbecslés);   (1) = Változás 2020-hoz képest (%);  
(2) = Változás 2018-2020 átlagához képest (%)

4. táblázat: Az EU-27 és Nagy-Britannia körtetermése fajtánként – tények és prognózis
(ezer tonna)

Forrás: WAPA/Prognosfruit 

Magyarázat: F2021 = 2021. évi prognózis (termésbecslés);   (1) = Változás 2020-hoz képest (%);  
(2) = Változás 2018-2020 átlagához képest( %)

Budapest, 2021. augusztus 06.

FruitVeB