A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről szóló

127/2013. (XII. 18.) VM rendelet módosításra került a 78/2016. (XII. 12.) FM rendelet által.

Részlet a Magyar Közlöny 2016/197. (XII. 12.) számából:

 

„14. § A piaci árinformációs rendszer és a  tesztüzemi információs rendszer működéséről szóló 127/2013. (XII. 18.)

VM rendelet [a továbbiakban: 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet] 1. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„c) full-fat szója: hőkezelési eljárás mellett feldolgozott, teljes zsírtartalmú szójabab.”

 1. § A 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 6–14/E. § tekintetében a 2. melléklet szerinti adatokat (a továbbiakban: adatok) – a (2) bekezdésben foglalt

kivétellel – az AKI központi elektronikus rendszerén keresztül kell bejelenteni (a továbbiakban: adatszolgáltatás).”

 1. § A 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.  § A  borra vonatkozó heti adatszolgáltatásra kötelezett azon szőlőbor-előállítással (TEÁOR 11.02) foglalkozó

szervezet, amely a tárgyévet megelőző évben vagy a tárgyévet megelőző három év átlagában 10 000 hl-nél több

 1. a) földrajzi jelzés nélküli,
 2. b) oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott, illetve
 3. c) oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel ellátott

bort értékesített.”

 1. § A 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet 2. alcíme a következő 14/A–14/E. §-sal egészül ki:

„14/A.  § A  szójababra, a  full-fat szójára, a  szójadarára, valamint a  szójaolajra vonatkozóan heti adatszolgáltatásra

kötelezett azon takarmányok (TEÁOR 10.91), növényi és állati olajok gyártásával (TEÁOR 10.41) és forgalmazásával,

illetve fehérjenövények kereskedelmével (TEÁOR 46.21) foglalkozó szervezet, amely az  előző naptári évben

szójababot, szójadarát vagy szójaolajat vásárolt fel.

14/B.  § (1) Az  ipari feldolgozásra szánt gyümölcsökre és a  feldolgozott gyümölcsökre vonatkozóan heti

adatszolgáltatásra kötelezett azon gyümölcs- és zöldséglé gyártásával (TEÁOR 10.32), illetve egyéb gyümölcs-,

zöldségfeldolgozással, -tartósítással (TEÁOR 10.39) foglalkozó szervezet, amely az előző naptári évben legalább

 1. a) 2000 tonna almát,
 2. b) 1000 tonna meggyet, illetve
 3. c) 200 tonna bodzát

vásárolt fel.

(2) Az ipari feldolgozásra szánt gyümölcsökre vonatkozóan hetente kell adatszolgáltatást teljesíteni

 1. a) ipari alma esetében az augusztus 15. és november 30.,
 2. b) ipari meggy esetében a június 1. és július 31.,
 3. c) bodza esetében az augusztus 1. és szeptember 30.

közötti adatszolgáltatási időszakban.

(3) A feldolgozott gyümölcsökre vonatkozóan az adatszolgáltatást hetente kell teljesíteni.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 197. szám 81687

14/C.  § (1) Az  ipari feldolgozásra szánt zöldségfélékre és a  feldolgozott zöldségfélékre vonatkozóan

adatszolgáltatásra kötelezett azon gyümölcs- és zöldséglé gyártásával (TEÁOR 10.32), illetve egyéb gyümölcs-,

zöldségfeldolgozással, -tartósítással (TEÁOR 10.39) foglalkozó szervezet, amely az előző naptári évben legalább

 1. a) 300 tonna ipari paradicsomot,
 2. b) 2000 tonna csemegekukoricát,
 3. c) 1000 tonna zöldborsót, illetve
 4. d) 200 tonna zöldbabot

vásárolt fel.

(2) A feldolgozott zöldségfélékre vonatkozóan az adatszolgáltatást hetente kell teljesíteni.

(3) Az  ipari feldolgozásra szánt zöldségfélék szerződött területére és mennyiségére, illetve a  szerződéses árra

vonatkozó adatszolgáltatást évente egyszer,

 1. a) ipari paradicsom esetében július 15-ig,
 2. b) csemegekukorica esetében június 15-ig,
 3. c) zöldborsó esetében április 15-ig,
 4. d) zöldbab esetében május 15-ig

kell teljesíteni.

(4) Az ipari feldolgozásra szánt zöldségfélékre vonatkozóan havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell

adatszolgáltatást teljesíteni

 1. a) ipari paradicsom esetében az augusztus 1. és október 31.,
 2. b) csemegekukorica esetében a július 1. és október 31.,
 3. c) zöldborsó esetében a május 1. és július 31.,
 4. d) zöldbab esetében a június 1. és október 31.

közötti adatszolgáltatási időszakban.

(5) A  (4)  bekezdés szerinti havi adatszolgáltatási kötelezettség a  tárgyhó első és utolsó napja közötti időszakra

vonatkozik.

14/D. § A hazai termelésű friss fogyasztási célú zöldségfélékre és gyümölcsökre vonatkozóan heti adatszolgáltatásra

kötelezett

 1. a) azon zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelemmel foglalkozó szervezet (TEÁOR 46.31), amelynek árbevétele

az előző naptári évben meghaladta az 1,5 milliárd forintot, és

 1. b) az elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezet.

14/E.  § (1) A  harmadik országokból származó zöldségfélékre és gyümölcsökre vonatkozóan adatszolgáltatásra

kötelezett minden olyan zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelemmel foglalkozó szervezet (TEÁOR 46.31), amely

az előző naptári évben 50 tonnánál nagyobb mennyiséget importált zöldségfajonként és gyümölcsfajonként.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást naponta, a tárgynapot követő nap 10 óráig kell teljesíteni.”