A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) február 3-án tartott sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy elkészült az Agrárcenzus 2020 felmérés eredményeinek összesítése, és a legtöbb kimutatás már meg is tekinthető a KSH honlapján. A cenzus során a KSH minden árutermelő mezőgazdasági tevékenységet végző személyt felkeresett, akikről részletes, akár település szintű adatok is elérhetőek lesznek a TIMEA rendszerben. A főbb megállapítások között szerepelt, hogy 2010-hez, az előző adatfelvétel időpontjához képest a gazdaságok száma 31%-kal csökkent, és ez a visszaesés elsősorban a kis állattartó gazdaságoknál jelentkezett. A szakosodott kertészetek száma kis mértékben nőtt, viszont a szakosodott ültetvények száma csökkent. Továbbra is nagyon sok a kis gazdaság, viszont a termelési értéke egyre jobban koncentrálódik: a 4000 euró STÉ-nél kisebb gazdaságok aránya 70%-ról 53%-ra csökkent. A terület a közepes méretű gazdaságoknál (5-300 hektár) összpontosul minden művelési ágban. Összesen 86,6 ezer hektáron termel gyümölcsöt 32,5 ezer termelő (az átlagos birtokméret 2,7 hektár), és a gyümölcstermesztésben a területi arányokat figyelembe véve jelentős csökkenést mutatott az alma (37%-ról 31%-ra), míg a dió, a kajszi és a bodza területe jelentős növekedést mutatott. A gyümölcsösök 71%-a magántulajdonban van, a fennmaradó rész bérlemény – ugyanez az arány szántónál 43% – általában jellemző, hogy a fiatalabb és magasabb mezőgazdasági képzettséggel rendelkezők nagyobb arányban bérelnek területeket. A mezőgazdasági üzemeket irányító személyek átlagéletkora 57,9 év, csaknem 30%-uk nő.