Felgyorsítják a klímacélok megvalósítási ütemét a német tartományban. 

Alsó-Szászországban tartományi kabinet elfogadta az „Éghajlatvédelem előmozdításáról és az éghajlatváltozás következményeinek csökkentéséről szóló törvény” (NKlimaG) tervezett módosításait. Az új NKlimaG-vel az alsó-szászországi klímapolitikai célok teljesítését jelentősen felgyorsítják, például az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésének ütemét, így új célként Alsó-Szászországnak 2040-re már klímasemlegesnek kell lennie, 2030-ra az üvegházhatású gázok kibocsátását 75%-kal, 2035-re pedig 90%-kal kell csökkenteni az 1990-es szinthez képest.

A korábbi klímatörvény 2045-re írta elő az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó semlegesség elérését. A kabinet szerint az éghajlatvédelmi célokat társadalmilag elfogadható módon kell elérni, figyelembe véve a gazdaság teljesítményét. Az államigazgatás klímacéljait is emelni kell; a hatóságoknak és a közigazgatásnak példamutató szerepe van. A klímasemlegességet ebben a szektorban 2035-re kell elérni.

Az ambiciózus célok elérése érdekében az éghajlat-politikai eszközök körének bővítését javasolják. A jövőben az ország minden fontosabb törvénye és rendelete kötelezően klímaellenőrzést fog tartalmazni. Felgyorsítják a megújuló energiaforrások bővítésének, a hálózatbővítésnek és a gazdaság klímasemlegessé tételének engedélyezési eljárásait. A klímacélok elérését szolgáló projekteket a hatóságoknak prioritásként kell kezelniük. Az éghajlatvédelmi intézkedéseknek és a klímaválsághoz való alkalmazkodást szolgáló intézkedéseknek, mint például a gátépítés és az árvízvédelem, a jövőben kiemelkedő közérdeknek kell lenniük. Emellett az állam kormányzata klímatanácsot kíván létrehozni, amely tanácsot ad majd az éghajlatvédelmi intézkedések tervezésével és végrehajtásával kapcsolatban.

A megújuló energiaforrásokra való gyors átállás sikere érdekében 2026-ig az állam területének legalább 2,2%-át szélenergia-hasznosításra, 2033-ig pedig a terület 0,5%-át szabadföldi fotovoltaikus (PV) hasznosításra kell kijelölni kiemelt területként. A jövőben a mezőgazdasági területek szabadföldi vagy „agrár-PV” célú hasznosítására vonatkozó előírásoknak is érvényesnek kell lenniük.

Az úgynevezett „PV-kötelezettséget” ki kell terjeszteni. Az új épületekre vonatkozó meglévő kötelezettségen túlmenően 2025-től minden alapvető tetőfelújításra is vonatkoznia kell. A PV-kötelezettséget nagyon gyakorlatorientált módon kell végrehajtani, a hatékonyság hiánya vagy különleges szociális nehézségek esetén kivételekkel.

A termőföld és a természet védelme érdekében a PV-kötelezettséget 2025-től az új parkolóhelyek esetében 25 parkolóhelyről (korábban 50), valamint a parkolóhelyek felújítására is be kell vezetni. Ennek érdekében az alsó-szászországi építési szabályzatot a megújuló energiák felhasználása tekintetében módosítani kell. Minden közepes és nagy központ már most köteles 2026 végéig hőtervet készíteni. A szén-dioxidot tároló talajok hosszú távú védelme érdekében nem szabad többé új engedélyeket kiadni a tőzeg kitermelésére.

Christian Meyer környezetvédelmi és éghajlatvédelmi miniszter szerint: „A koalíciós megállapodásban foglaltaknak megfelelően az éghajlatvédelmi stratégiát most tovább kell fejleszteni és intézkedéseinek végrehajtását fel kell gyorsítani. Az éghajlatváltozás következményei ugyanis nap mint nap láthatóak. Alsó-Szászországban már most 1,7 fokos felmelegedés tapasztalható, a hőhullámok és aszályos időszakok egyre gyakoribbak, a szélsőséges időjárási körülmények és az árvízveszély is növekszik. Mindez hatalmas ökológiai, gazdasági és társadalmi következményekkel jár. Ezért gyorsabban kell cselekednünk a klímavédelmi célok megvalósítása területén is. Alsó-Szászországnak úttörővé kell válnia a klímavédelem és az energiaátállás terén Németországban, valamint teljesítenie kell a párizsi klímacélt. A hangsúly a CO2 -kibocsátás csökkentésén és a megújuló energiák fokozott felhasználásán van minden ágazatban. A társadalom minden területének hozzá kell járulnia, a tartományi hatóságoknak és a közigazgatásnak pedig jó példával kell elöl járnia.

A cikkhez szemlézett írások:

Neues Klimagesetz will beschleunigten Schutz und Neutralität Niedersachsens schon bis 2040