A munkaerő hiány okaira és súlyos következményeire hívták fel a figyelmet a „A munkaerő-válság hatásai és kezelésének lehetőségei a zöldség-gyümölcs ágazatban” címmel tartott konferencia előadói. A Debreceni Egyetem, az MTA DAB Kertészeti Munkabizottsága, a FruitVeB Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács és az ÉKASZ (Alma Terméktanács) Debrecenben, a 26. alkalommal megrendezett FarmerExpo rendezvénysorozat keretében megtartott rendezvényen a téma tudományos kutatói mellett gyakorlati szakemberek is beszámoltak tapasztalataikról.

A rendezvény zöldségtermesztési szekcióját Dr. Terbe István professor emeritus (Szent István Egyetem Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék), a gyümölcstermesztési szekciót pedig Dr. Gonda István professor emeritus (Debreceni Egyetem MÉK Kertészettudományi Intézet) vezette.

Első előadóként Dr. Domján Erika a FruitVeB ügyvezetője „Munkaerő-piaci helyzetkép – a munkaerő-válság okai” című előadásában azokat a makrogazdasági folyamatokat elemezte, amelyek nem csupán a zöldség-gyümölcs ágazatra hatnak negatívan, hanem a nemzetgazdaság egészére jellemzőek.

Takácsné Dr. Hájos Mária egyetemi docens (Debreceni Egyetem MÉK Kertésztudományi Intézet) a zöldségtermesztésben megfigyelhető folyamatokat ismertette „A termelési mód, a termesztéstechnológiai és a munkaerő-hatékonyság összefüggései a zöldségtermesztésben” című előadásában. Rámutatott, hogy a technológiai fejlődés enyhíthet ugyan a munkaerő gondokon, de azt nem szünteti meg, mert a gépek működtetéséhez is jól képzett munkaerő szükséges.

Ledó Ferenc a FruitVeB és a DélKerTész Szövetkezet elnöke „A munkaerő-gazdálkodás helyzete és kilátásai a DélKerTész Szövetkezet integrációjában” című előadásában gyakorlati oldalról közelítette meg a kérdést. A DélKerTész Szövetkezet példáján keresztül mutatta be, milyen megoldásokkal lehet enyhíteni a munkaerővel kapcsolatos gondokat.

A kertészeti szakemberképzés és technológiai kutatás helyzetét Dr. Terbe István, Szent István Egyetem Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék professzora elemezte. Előadásában kitért a felsőoktatás és a szakképzés problémáira, majd javaslatokat fogalmazott meg a lehetséges megoldásokra.

A második szekció Dr. Gonda István a Debreceni Egyetem MÉK Kertészettudományi Intézet professzorának „A munkaerő-hatékonyság biológia, műszaki és termesztéstechnológiai alapjai a gyümölcstermesztésben” című előadásával kezdődött, majd a témát folytatva Dr. Riczu Péter, a Debreceni Egyetem MÉK Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet egyetemi tanársegédje „A munkaerő-hatékonyság fokozásának lehetőségei a precíziós gazdálkodás és a robottechnológia eszközeivel” című előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Mindkét előadó a problémák feltárása mellett megoldási javaslatokat is adtak a gyakorlati szakemberek számára.

A konferencia zárásaként Dr. Apáti Ferenc, a Debreceni Egyetem GTK Üzemtani és Vállalati Tervezés Tanszék egyetemi docense, a FruitVeB és az ÉKASZ alelnöke „A munkaerő-válság hatása a zöldség-gyümölcs termesztés gazdaságosságára” című előadásában rámutatott, hogy az ágazatban egyre súlyosabb problémát jelentő minőségi és mennyiségi munkaerő-hiány igen negatívan hat a gazdálkodás jövedelmezőségére, amely miatt a gazdálkodók egy része felhagyhat a termesztéssel.

Előadások: