A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnik, az MVH általános jogutódja – a Korm. rendeletben meghatározott kivétellel – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár).
A fentiek alapján, figyelemmel a közlemény hatályba lépésének időpontjára, a közleményben a 2017. január 1-jén hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az MVH helyett a Kincstár kerül megnevezésre.

Tovább a közleményre!