Tész vezetőknek rendezett továbbképzést a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a Szent István Egyetem Budai Campusán. Új miniszteri rendelet szabályozza a termelői értékesítő szervezetek operatív programjának elkészítési módját, annak a részleteiről esett szó.

Jövőre mindenképpen új formában kell beadni a tészek operatív programját – figyelmeztetett Bittsánszky Márton, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárpiaci Főosztály helyettes vezetője, aki részletesen ismertette az újdonságokat. Az idén még rugalmasan kezelte a szaktárca a beérkezett programokat, annál is inkább, mert októberben jelent meg az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről, ami az új szabályokat tartalmazza.

Nagyon előrelátóan kell tervezni az operatív programot, mert számszakilag és szakmailag is ellenőrzik és vizsgálják a becslések megalapozottságát. Pontos információkat kell adni az alaphelyzetről és kiválasztani a célkitűzéseket az 1308/2013/EU rendelet 33. cikkének, illetve 152. cikkének megfelelően. Minden tervezett intézkedést a célkitűzések eléréséhez mérnek aztán, nagyon fontos, hogy összhang legyen az operatív programon belül a célkitűzések, a tevékenységtípusok, az intézkedések és a tevékenységcsoportok között. Ráadásul az operatív programnak illeszkednie kell a nemzeti stratégiához is.

Az operatív programot három vagy öt év időtartamra kell készíteni, és a tervezett időszak  minden évében működtetni is kell a tevékenységeket, nem lehet korábban abbahagyni, hívta fel a figyelmet Bittsánszky Márton. Az uniós rendelet 33. cikkében – ami kimondottan a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekre vonatkozik – újabb lehetőségek nyíltak válságkezelésre, de erre a  célterületre a teljes kiadás 33 százaléka fordítható legföljebb.

Környezetvédelmi célokat is kell választani, illetve a kiadások tizedét kell erre a célra fordítani. A vállalható fejlesztések köre nem nagyon változott. Alapvető, hogy be kell tartani minden uniós környezetvédelmi előírást, beleértve az AKG-t, a zöldítést, a nitrátrendeletet és azokon felül is vállalásokat kell tenni. Beruházásra is lehetőség van, a lényeg, hogy 15 százalékkal csökkenjen a környezetterhelés. Fontos cél a vízfogyasztás mérséklése 5 százalékkal, illetve az alternatív energiahasználat, de nem lehet az adott üzem szükségleteinél több energiát előállítani.

Egyszerűbb annyiban lett az új rendszer, hogy eredményjelző mutatókat csak intézkedésenként kell megadni, nem pedig tevékenységenként. A támogatható tevékenységek is szerepelnek az új, 891/2017/EU rendeletben. Amikor ezek közül választ a tész, azt kell mérlegelnie, hogy az adott tevékenység szükséges és alkalmas-e a célok eléréséhez.

A pénzügyi megfelelés során beruházásokhoz általában három árajánlatot kell csatolni, vagy közbeszerzést lefolytatni, illetve megfelelően kell igazolni, hogy piaci árat fizetnek egy szolgáltatásért vagy bérleményért. A munkadíjak elszámolásakor mindenki figyeljen arra, hogy csúcsidőszakban is legföljebb 60 munkaóra számolható el egy héten. A képzés-szaktanácsadás költségeit az ott eltöltött időre kell megadni, tehát célszerű azt kiszámolni, hogy egy résztvevőre és egy órára mekkora költség jut.

A működési alap meghatározásánál pontosan egyeznie kell a kiadásoknak és a forrásoknak – hangsúlyozta Bittsánszky Márton. Ha bármelyik módosul, újra kell számolni az egészet.

Fontos követelmény, hogy kiegyensúlyozott legyen az operatív program, vagyis be kell tartani az egyes tevékenységcsoportokra megadott maximális költséghányadot. Például beruházásra az adott éves kiadások legföljebb 80, kutatásra 40 százalékát lehet fordítani.

Módosult a válságkezelési intézkedésekről szóló nyomtatvány, ide tartozik a promóció és kommunikáció intézkedés is. Mint minden esetben, a tervből ki kell derülnie, hogy mikorra várható az intézkedés és árukivonás esetében ki lehessen számolni, hogy mekkora áruhányadot érint az intézkedés.

Mindent igazolni kell

A Magyar Államkincstár zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatását kezelő főosztály vezetője, Angyal László elmondta, hogy bár egyszerűsítésről beszélnek az EU-ban, ez a „végeken” kevésbé látszik. Arra hívta fel a figyelmet, hogy minden kifizetéshez konkrét teljesítés, igazolás és ár szükséges. A kifizetésnek határt szab az adott tevékenységtípusra költhető költséghányad.

A tész támogatásokat több szempont szerint kell csoportosítani: egyrészt forrás szerint az európai uniótól származó és kiegészítő nemzeti támogatás mellett a tagi vagy tész befizetésből áll össze a működési alap, ami az idei 50 millióról jövőre 56 millió forintra emelkedik. . Az intézkedések szerint a legtöbb forrás a termékminőség javítására és fenntartására, a környezetvédelemre és a termeléstervezésre áll rendelkezésre. Kisebb összegek fordíthatók a forgalmazás, promóció és kommunikáció; a képzés; a kutatás és kísérleti termelés intézkedésekre, valamint az egyéb kiadásokra. Ez utóbbi új lehetőség, derült ki a főosztályvezető által bemutatott táblázatból.

Az eddigi tapasztalatokról Angyal László elmondta, hogy a leggyakrabban egyszerű kitöltési hibák miatt kell hiánypótlást kérnie a Kincstárnak. Elég bonyolult a tész támogatás kifizetési kérelme, ezért érdemes folyamatosan dokumentálni az elvégzett munkát, hogy minden igazolás, dokumentum időben meglegyen. A benyújtott számláknak összhangban kell lenni a szerződésekkel, amelyeket pontosan meg kell nevezni.

H. Cs.

Előadások:

Stummer Ildiko TESZ

Angyal László

Bittsánszky Márton