„Mivel az élelmiszer-feldolgozás az élelmiszer ellátás biztonságában kulcsszerepet tölt be, alapvető fontosságú az ágazat kiemelt fejlesztése. Ennek érdekében biztosítani kell a hazai adottságoknak és hagyományoknak megfelelő, a mezőgazdasági alapanyag háttér sokszínűségét figyelembe vevő és azt kihasználó élelmiszeripar talpra állítását, versenyképességének javítását. Elő kell segíteni az ágazat kiegyensúlyozott fejlődését, kiemelt figyelemmel a mezőgazdasági termelők, családi gazdaságok, kistermelők élelmiszer-feldolgozó tevékenységére, a mikro, kis, közepes élelmiszeripari vállalkozások műszaki, technológiai, minőségi színvonalának megújítására, a nagyvállalatok fenntartható fejlődést megvalósító, biztonságos és versenyképes tömeg-élelmiszereket előállító működésére.

Ennek megfelelően a Kormány az élelmiszeripart stratégiai ágazatnak tekinti, és ezért szükségessé vált egy olyan szakpolitikai stratégia kidolgozása, amely – azon túl, hogy megalapozza a 2014- 2020 közötti időszak Vidékfejlesztési Program (VP) élelmiszer-feldolgozás fejlesztési fókuszterületét –, sorvezetőként szolgál a Földművelésügyi Minisztérium (FM) és a kormányzat számára az élelmiszeripar talpra állításához szükséges intézkedések kidolgozásához és végrehajtásához.”

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája – LETÖLTÉS

Forrás: http://www.kormany.hu/download/f/82/60000/%C3%89FS.pdf