Dr. Pintér Sándor belügyminiszter március 21. napi kezdettel tartósan vízhiányos időszakot hirdetett ki. Ilyenkor a vízhasználó bejelentése alapján, vízjogi engedély nélkül, egy alkalommal, rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges.

Rendkívüli öntözési célú vízhasználatnak minősül a tartósan vízhiányos időszakban, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, legfeljebb 120 mm/hektár (1200 m³/hektár) vízmennyiség 100 hektár nagyságot meg nem haladó területre öntözési célból, legfeljebb megszakítás nélkül egy hónap időtartamig történő kijuttatása.

A rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a területileg illetékes vízügyi hatósághoz írásban kell bejelenteni. Vízügyi hatóságként a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jár el. A vízügyi igazgatóságok elérhetőségei itt találhatók:

Vízügyi hatóságok elérhetőségei – a megfelelő megyére kattintva a „Hatósági ügyek”, majd a „Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkör” pont alatt érhető el a helyileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság címe és telefonszáma.

A rendkívüli öntözésről a hatóságot bejelentési adatlap, egy formanyomtatvány kitöltésével, a szükséges adatok feltüntetésével szükséges tájékoztatni.

A bejelentéshez a vízkivétellel érintett felszíni víz kezelőjének hozzájárulását csatolni kell, amelyet akkor ad meg, amennyiben szabad vízkészlet rendelkezésre áll, továbbá, ha nem veszélyeztetni a vízkivétellel érintett felszíni víz ökoszisztémáját és az egyéb vízgazdálkodási érdekeket, illetve a hozzájárulásában megállapíthatja a vízkivétel feltételeit.

A rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentését követően a vízhasználat azonnal megkezdhető.

Fontos, hogy a kezelői hozzájárulás hiányában folytatott vagy a hozzájárulásban foglaltaktól, valamint a bejelentéstől eltérő vízkivételre utaló adat esetén a vízügyi hatóság soron kívül ellenőrzést tart és a vízkivételt megtiltja.

Amennyiben a rendkívüli öntözési célú vízhasználat időtartamát követően is szükséges az öntözés, úgy a további öntözéshez egyszerűsített öntözési célú vízhasználatról szóló vízjogi üzemeltetési engedély vagy öntözési célú vízkivételre jogosító vízjogi üzemeltetési engedély szükséges.

Szakhatósági állásfoglalást nem kell csatolni, a vízügyi hatóság a bejelentés tartalmáról a növény- és talajvédelmi, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot a bejelentés kézhezvételét követő nyolc napon belül tájékoztatja. A rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentés szerinti gyakorlását a vízügyi hatóság a vízhasználat időtartama alatt a helyszínen ellenőrizheti.