2023. május 15-ei hatállyal építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek közé került az állandó, telepített fagyvédelmi szélgép elhelyezéséhez szükséges építmény építése.

Tisztelt Gyümölcstermelő Kollégák!

A tavaszi fagyok elleni védekezés immáron kulcskérdéssé vált a hazai gyümölcságazat talpon maradása, illetve fejlődése tekintetében. Az utóbbi években egyre nagyobb szerepet kapnak a fagyok elleni védekezésben a légkeverő gépek (szélgépek), különös tekintettel az – egyébként nagyobb teljesítményű és hatékonyabb – betonalapra szerelt, telepített szélgépekre. Mivel egy Magyarországon újonnan megjelenő technológiáról van szó, a szabályozása kiforratlan volt abban a tekintetben, hogy építési engedélyt igényel-e a létesítése vagy sem.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 2023. május 15-ei hatállyal módosításra került, és az 1. melléklet („Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek”) 34. pontjába bekerült a következő: „34. Állandó, telepített fagyvédelmi szélgép elhelyezéséhez építmény építése.” A rendelkezést beiktatta a 170/2023 (V.12.) Korm. rendelet 17. §, 1. melléklet. A szabatos és pontos jogértelmezés a FruitVeB-nél folyamatban van. Szükség esetén újabb információkkal jelentkezünk.

Budapest, 2023. május 30.

FruitVeB