A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, engedélyező hatóság hivatalból indult hatósági eljárásban Magyarország teljes területén engedélyezte a

Kabuki (26,5 g/l piraflufen-etil) gyomirtó szer

hatályos engedélyokirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását vöröshagyma kultúrában posztemergensen, a kultúrnövény 3-4 leveles állapotában, magról kelő kétszikű gyomnövények ellen 0,15 l/ha dózisban, 300-500 l/ha permetlé mennyiséggel kijuttatva

a 2022. március 23. és 2022. július 20. közötti időszakban

Jelen határozat alapján a szükséghelyzeti felhasználás a fenti készítményekre, mint referenciatermékre hivatkozó, azonos összetételű, származtatott (párhuzamos, klón) engedéllyel rendelkező termékekre is vonatkoztatható.

A kezelés kizárólag növényvédelmi szakmérnök felügyeletével történhet.

A felhasználást engedélyező 6300/986-1/2022 számú NÉBIH határozat innen letölthető le:

Kabuki_voroshagyma_20220323