MEGHÍVÓ

A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Küldöttgyűlésének szavazati jogú választott küldöttjeként 

tisztelettel meghívjuk 

a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 

Küldöttgyűlésére, 

melyet a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnöksége

 április 26-án (szerda) 09.00 órára

hívott össze a FruitVeB székhelyére

a Szent István Egyetem Budai Campus

Rektori Tanácsterem helyiségébe

(1118 Budapest, Villányi út 35-43. ‘K’ épület)

 

 

A Küldöttgyűlés napirendje:

  1. Az ügyvezető elnökség beszámolója a 2016. évi szakmai munkáról, a 2016. évi beszámoló, ezen belül a Szakmaközi Szervezet vagyoni helyzetéről szóló beszámoló

              Előterjesztő: Ledó Ferenc elnök

              Előterjesztés típusa: szóbeli

  1. A Felügyelőbizottság beszámolója a Szakmaközi Szervezet 2016. évi működéséről, az éves beszámoló véleményezése

              Előterjesztő: Dr. Apáti Ferenc FB elnök

              Előterjesztés típusa: szóbeli

  1. A Szakmaközi Szervezet Alapszabályának módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása, székhelymódosítás

              Előterjesztők: Ledó Ferenc elnök és dr. Kator Zoltán ügyvéd

              Előterjesztés típusa: írásbeli és szóbeli

  1. A Felügyelőbizottság tagjainak és a Felügyelőbizottság elnökének megválasztása

              Előterjesztő: Ledó Ferenc elnök

              Előterjesztés típusa: szóbeli

  1. A FruitVeB 2017. évi munkaprogramjának elfogadása

              Előterjesztő: Ledó Ferenc elnök

              Előterjesztés típusa: írásbeli és szóbeli

  1. A FruitVeB 2017. évi költségvetésének elfogadása

              Előterjesztő: Ledó Ferenc elnök

              Előterjesztés módja: írásbeli és szóbeli

             

Az ülés előterjesztései a FruitVeB honlapján: www.FruitVeB.hu megtalálhatóak és nyomtatva olvashatóak a FruitVeB székhelyén.

A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több mint a fele (50% + 1 fő) megjelent.

A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Ügyvezető Elnökségének határozata szerint határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlést ugyanezen a helyen, változatlan napirenddel 09.30 órakor tartjuk meg (megismételt Küldöttgyűlés). Figyelemmel az Alapszabály vonatkozó rendelkezésére a megismételt Küldöttgyűlés a fenti napirendben felsorolt kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Küldöttgyűlés határozatait a jelenlévő küldöttek egyszerű szótöbbségének azonos szavazatával – ha jogszabály vagy az Alapszabály ettől eltérően nem rendelkezik –, nyílt szavazás útján hozza. Minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. Az Alapszabály módosításához a jelen lévő küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szakmaközi Szervezet céljának módosításához, és a Szakmaközi Szervezet megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Küldöttgyűlés eseti jelleggel más döntésekre is előírhatja a minősített szótöbbséggel történő döntést.  A Küldöttgyűlés eseti jelleggel más döntésekre is előírhatja a minősített szótöbbséggel történő döntést.

Megjelenésére feltétlenül számítunk! Felhívjuk figyelmét, hogy a természetes személy küldött a Küldöttgyűlésen kizárólag személyesen vehet részt, jogi személy küldött szabályos meghatalmazás útján képviseletéről gondoskodhat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Alapszabály VI.3.4. pontjának vonatkozó rendelkezése szerint a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések szövege az ügyintéző szervezet hivatalos helyiségében tekinthető meg és olvasható a FruitVeB hivatalos honlapján (www.FruitVeB.hu).