Bevezető

A 2019. év – kevés kivételtől eltekintve – összességében nem alakult kedvezően a gyümölcstermesztők és a gyümölcstermés szempontjából. Ennek előzménye, hogy 2018-ban – a jelentős fagykárt szenvedett kajszibarack és őszibarack kivételével – nagy, vagy egyes fajoknál rekordot közelítő termést szüreteltünk, ami leterhelte a fákat. A 2018. évi nagy termésterhelés a nyári és őszi aszállyal társulva pedig azt eredményezte, hogy 2019. tavaszán közepes, vagy egyes esetekben gyenge volt a virágzás, ami eleve nem kecsegtetett nagy terméssel. A 2019. évi terméskilátásokat, illetve a terméseredményeket tovább rontotta, hogy a tavasz és a nyár folyamán minden lehetséges időjárási káresemény bekövetkezett, ami jelentős mennyiségi és minőségi kiesést eredményezett. Mindezek eredője, hogy kajsziban jó termést szüreteltünk, a szilva és az őszibarack közepes termést produkált. A meggy, az alma és a körte gyenge termést mutatott, cseresznyében pedig kifejezetten rossz évünk volt, míg szamócában felemás szezont zártunk.

Évjárat, időjárási hatások

A 2019. év vélhetően azzal fog bevonulni a gyümölcstermesztés történetébe, hogy ebben az évben az időjárási káreseményeknek gyakorlatilag minden válfaját – ráadásul egyes esetekben extrém mértékben – meg kellett tapasztalnunk.

A március-április rendkívül aszályos volt, ami – az öntözetlen ültetvényekben, vagyis a termőfelület háromnegyedén látens módon már önmagában rontotta a virágok minőségét. Különösen azért, mert már az előző ősz is szokatlanul meleg és száraz volt, illetve télen sem hullott kellő mennyiségű csapadék. A virágzás az enyhe tél és a korai kitavaszodás miatt valamelyest korábban indult, mint az átlagos, jóllehet egyre inkább a korábbi virágzási időszakok válnak megszokottá. A tavaszi talaj- és légköri aszály éppen áprilisra, a virágzás időszakára csúcsosodott ki. Ez érdemben rontotta a virágok termékenyülését a bibe, illetve a porzók gyors beszáradása, illetve az elégtelen nektártermelés révén. Sok ültetvényben nem volt elégséges méhjárás sem. Azonban számos esetben ott is rossz termékenyülést tapasztaltak, ahol intenzív volt a méhek mozgása. Március-április folyamán több alkalommal alakultak ki olyan éjszakai lehűlések és enyhe fagyok, melyekben a virágszervek „megfáztak”. Ezt követően a virágzás időszakában az ország több régiójában jelentősebb terméskiesést eredményező éjszakai fagyok is bekövetkeztek. A virágzás lezárulta után, májusban extrém sok esővel társuló hűvös, borult, fényszegény időjárás uralkodott, ami kedvezőtlenül hatott a terméskötődésre.

A rendkívüli szélsőségek között ingadozó tavaszi csapadék-, hőmérsékleti és fényviszonyok következménye az átlagosnál jóval gyengébb terméskötődés, illetve a nagyon erőteljes tisztuló gyümölcshullás lett.

A gyakori és kiadós május-júniusi esőzések ráadásul jelentős mennyiségi és minőségi károkat okoztak egyes, már szüretelt vagy közvetlenül a szüret előtt álló gyümölcsfajoknál. A szabadföldi szamócatermés körülbelül harmada veszett kárba a szürkepenészes rothadás miatt. A cseresznye felrepedése, rothadása okán a korábbi érésű fajták termésének jelentős része megsemmisült. A meggy gyümölcshúsának felpuhulása, állagának romlása pedig jelentősen rontotta a feldolgozhatóságot, ezzel együtt a kihozatali mutatókat.

A május-augusztusi időszakban szinte minden jelentősebb gyümölcstermesztő körzetben jelentős jégverés érte az ültetvényeket, melyek közül némelyik (június 27-én Észak-Kelet Magyarországon, július 27-én Dél-Nyugat Dunántúlon, augusztus 13-án Borsod megyében) extrém mértékű vihar- és/vagy jégkárt eredményezett. A Dél-Alföldön és Bács-Kiskun megyében még szeptember közepén is alakult ki heves vihar és jégverés.

A június közepe és augusztus közepe közötti időszak mérsékelten meleg volt, nem jellemezték extrém kánikulák, érdemi csapadék viszont nem volt. A július közepétől fokozódó nyári aszály azonban számottevő mennyiségi kiesést vagy minőség károkat „csak” az augusztus közepe után szüretelt fajok, illetve fajták esetében eredményezett, mert a bőséges május-júniusi esőzés sokáig volt képes kompenzálni a hiányzó nyári csapadékot.

Az időjárási káresemények sora augusztus második felében folytatódott, amikor a 35°C körüli kánikula extrém UV-sugárzással és légköri aszállyal társulva jelentős napégési károkat okozott – értelemszerűen elsősorban az almában. Hogy ténylegesen megtapasztaljuk az időjárási károk minden válfaját, október 8-ára virradó éjjel beköszöntött a kora őszi fagy, mely leginkább az észak-keleti országrészben okozott problémát. Ugyan a még „kint lévő” almatermésben érdemi kárt nem okozott, de a lombfagyás révén valószínűsíthetően minden gyümölcsfajnál hozzájárult a néhány héttel korábbi lombulláshoz, vagyis a rövidebb vegetációhoz Ez a kisebb mértékű őszi tápanyag-beraktározás révén a következő évi virágzásra és terméskötődésre hathat ki negatívan, még ha ennek mértékét nem is lehet becsülni.

Almatermésűek

Alma

Az USDA 2019. évi adatai szerint a világ jelenlegi 75 – 80 millió tonnás almaterméséből 60 – 65 millió tonna a frisspiacon értékesül, míg a maradék 10 – 12 millió tonna a feldolgozóiparba kerül. Utóbbiból nagyobbrészt almasűrítményt állítanak elő, összesen 1,5 – 1,6 millió tonnát.

Kína részesedése mindhárom szegmensben (étkezési alma, ipari alma, almasűrítmény) 40 – 50 százalék körüli, ezzel meghatározó szereplő a világpiacon. A világ étkezési alma termelése kis mértékben növekedett 2011 és 2018 között. Az almasűrítmény-előállítás és ezzel összefüggésben az ipari alma termelés viszont enyhén csökkent, az elmúlt öt évben pedig gyakorlatilag stagnált. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a sűrítmény alapú gyümölcslevek és üdítőitalok fogyasztása is enyhén mérséklődött az utóbbi években.

Az Európai Unió átlagosan 12 millió tonnás almaterméséből mintegy 8 – 8,5 millió tonna kerül az étkezési piacokra, 3,5 – 4 millió tonna pedig a feldolgozóiparba, mely utóbbi döntően a sűrítmény célú léalmát jelenti. Az Európai Unió az évek többségében 500 – 600 ezer tonna almasűrítményt állít elő, ami a világ termelésének egyharmada (bár 2018-ban ennél is több, rekordmennyiségnek számító 790 ezer tonna került legyártásra). Az Európai Unió teljes almatermésének mintegy 30 százalékát Lengyelország egymaga adja. A tagállam mostanra már egy átlagos évben 3,5 – 4 millió tonna alma előállítására képes, így meghatározó piaci szereplővé vált, természetesen az árak tekintetében is. Csak az étkezési alma piacát tekintve Lengyelország részesedése valamivel kisebb (átlagosan 1,5 – 2 millió tonna mennyiségével 20 – 25 százalékos piaci részarányt képvisel. Azonban az Európai Unió léalma-terméséhez és az előállított sűrítmény mennyiségéhez 50 – 60 százalékkal járul hozzá. Ezzel nem csak Európa, hanem az egész világ meghatározó sűrítménygyártója. Az utóbbi években megnövekedett a termelés hektikussága: 2014-ben 13,6 millió tonna, 2018-ban 14 millió tonna, 2017-ben viszont csak 9,9 millió tonna volt a betakarított termés mennyisége, ami nagy szórás a 12 millió tonnás átlag körül. Ez a változékonyság, ami a piac számára is nehezen lekezelhető, elsősorban Lengyelország erősen ingadozó terméseredményeinek köszönhető. Minden más jelentős almatermelőnél (átlagot véve Olaszország 2,2 millió tonna, Franciaország 1,6 millió tonna, Németország 1 millió tonna) sokkal stabilabbak a terméseredmények, és még a szélsőséges évjáratokban is sokkal kisebbek a pozitív vagy negatív irányú kilengéseik. Magyarország almatermése az elmúlt tíz év átlagában 600 ezer tonna körül mozog, de rendkívül széles intervallumban, 300 és 900 ezer tonna között változik évjárattól függően.

A képen fű, kültéri, gyümölcs, virág látható

Automatikusan generált leírás

Az Európai Unió szintjén hozzávetőlegesen a 11,5 millió tonna jelenti azt az egyensúlyi mennyiséget, melyet a piac – átlagos (készlet)viszonyok mellett – érdemi zavarok nélkül le tud kezelni.

Az Európai Unióban 2019-ben a WAPA (Alma és Körte Világszövetség) adatai szerint 10,7 millió tonna termést szüreteltek. Ez 20 százalékkal marad el a 2018. évi 13,3 millió tonnás rekordterméstől és 10 százalékkal alacsonyabb az elmúlt öt év (2014-2018) 11,8 millió tonnás átlagánál. Ugyanakkor 14 százalékkal magasabb, mint a megelőző tíz évben mért legalacsonyabb, 2017. évi termés. A legjelentősebb almatermelő országokban (Olaszország, Franciaország, Németország) normál, jó termés volt, bár Németországban az átlagos 1 050 ezer tonna helyett 950 ezer tonna termett. A magyar piaci lehetőségek szempontjából fontos, de kisebb volument termelő országokban (Ausztria, Horvátország, Szlovákia, Csehország, Románia, Szlovénia) mintegy 10 – 30 százalékos terméscsökkenés volt tapasztalható a sokéves átlaghoz képest, ez azonban együttesen mintegy 150-200 ezer tonnás kiesést jelent az európai piacon. Nagyon jelentős terméscsökkenés 2019-ben érdemben csak a 2,9 millió tonnát előállító Lengyelországban volt, ahol 1 – 1,5 millió tonnával termett kevesebb a jó évjáratok mennyiségénél. Ezáltal Lengyelország lényegében egymaga „felel” azért, hogy a 11,8 millió tonnás ötéves átlagtermés helyett 10,7 millió tonna termett az EU-ban.

Az európai almatermést fajtánként vizsgálva megállapítható, hogy a ’Braeburn’, a ’Fuji’, a ’Gala’, a ’Golden’ és a ’Red Delicious’ fajtakörben normál-jó termés volt. Az ’Idared’ esetében azonban 50 százalék körüli (500 – 600 ezer tonnás) volt a terméscsökkenés a többéves átlaghoz képest, és a ’Jonagold’ fajtakörnél (’Jonagold’, ’Jonagored’, ’Red Jonaprince’) is volt egy 400 – 500 ezer tonnás visszaesés, ami egyértelműen a lengyel kiesésnek köszönhető.

Az előző évi rekord termésmennyiség okozta túlterhelésen és az ennek következtében bekövetkező alternancián kívül számos tényező volt hatással a 2019. évi európai termésre. Az igen enyhe tél, a hűvös és csapadékos május, a gyengébb virágzás, a kései fagyok, a júniusi kánikula és erős napsugárzás, a hirtelen hőmérséklet-változások, illetve a júliusi aszály és hőhullámok. A különböző jelenségek nem egyformán érintettek minden régiót és lényeges különbségek vannak az általuk okozott veszteségek mértékében is. A kelet-európai termőtájakon (Lengyelország, Magyarország, stb.) inkább a tavaszi fagyok okoztak jelentős mennyiségi és részben minőségi veszteséget, míg Nyugat- és Dél-Európa számos országában inkább a hő- és sugárzási stressz eredményezett mennyiségi és minőségi deficitet (az átlagosnál több volt a napégési kár és problémás gyümölcsméret). A minőségi károk pontos mértéke nem ismert, de az bizonyos, hogy egy átlagos évnél jóval nagyobb volt.

Magyarországon a 2019. évi termést erőteljesen meghatározta a fák előző évi termésterhelése. A 2018. évi, 850 ezer tonna körüli nagy termés (bár ebből csak 750-780 ezer tonna került betakarításra, illetve piacra) leterhelte a fákat, ráadásul aszályos időjárás uralkodott. Ez eleve gyengébb virágzást, illetve termést vetített előre, ami a virágrügy-berakódottságon már a téli nyugalmi időszakban is látható volt, majd az áprilisi virágzás során egyértelműen kiütközött. Az alternancián kívül további, jelentős terméskiesést okozott az is, hogy 2019-ben az időjárási károk szinte minden válfaját meg kellett tapasztalnunk (az évjárat részletes jellemzését lásd a korábbiakban). Mindezek eredményeként nagyon alacsony lett a hazai 2019. évi termés, mindössze 397 ezer tonna. Ez a jó évjáratok termésének a szűk fele, de még a tízéves átlagtermésnél is mintegy 30 százalékkal alacsonyabb. A helyzetképhez hozzátartozik, hogy fajtától, termesztőkörzettől, az ültetvény elhelyezkedésétől és fekvésétől függően erőteljesen változékony, mozaikos volt a termés – minőségi és mennyiségi értelemben egyaránt. Az ország észak-keleti régiójában (különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mely átlagos évben az országos termés mintegy felét adja) az alternancia és a tavaszi fagyok okán az előző évi termésnek mindössze 30 – 40 százaléka termett, míg a többi jelentősebb termőtájon (Bács-Kiskun megye, Pest megye, Dunántúl) az előző évi termés 70 – 80 százalékát takarították be. A relatíve jó termést produkáló ültetvényekben is gyakori jelenség volt a tavaszi fagyok következtében, hogy elsősorban a fák koronájának alsó felében volt gyengébb a termés, míg a felső zónában megfelelő maradt a termésterhelés.  

A szezon elején várt 450 ezer tonnás terméshez képest még további mennyiségi kiesést eredményezett, hogy egyes fajták esetében (Jonagold, Idared, Red Delicious fajtakör) az átlagosnál jóval nagyobb volt a szüret előtti gyümölcshullás mértéke. A jelenség a tavaszi fagyokkal és a nyári csapadékhiánnyal volt összefüggésben.

A 2019. évben azonban nem csak az alma mennyisége, hanem a minősége is elmaradt az átlagostól. Az egyébként is rossz, de szokásos egyharmad-kétharmad étkezési-ipari arányt még inkább az ipari alma irányába billentették el az átlagosnál nagyobb területeket ért jégkárok, valamint a fagy miatti gyümölcssérülések (perzselés/párásodás, fagygyűrű, fagyléc, gyümölcsalak-torzulás). A július közepétől kialakuló vészes csapadékhiány számos termesztőkörzetben a gyümölcsméret növekedését hátráltatta, ami érdemi mennyiségi kiesést okozott az öntözetlen ültetvényekben, melyek az ültetvényfelületünk háromnegyedét teszik ki. A varasodás-fertőzés mértéke is valamivel magasabb volt az átlagosnál, ennek oka a csapadékos május. Lokálisan voltak problémák az almamollyal is, ellenben az atkák és levéltetvek, illetve a tűzelhalás nem jelentettek számottevő problémát. A fagy miatti, minőségi kárként jelentkező gyümölcssérülések kisebb-nagyobb mértékben minden fajtán tapasztalhatók voltak, de különösen – a helyzethez mérten egyébként kielégítően jó termést adó – ’Gála’ fajtakör esetében nagyon jelentősnek bizonyultak. Ennél a fajtakörnél ráadásul az átlagosnál jóval nagyobb méretbeli problémákat is tapasztaltunk, ami miatt ebben az évben erősen korlátos volt a kínálat a 70+ méretű, jól színeződött, makulátlan küllemű Gálából.

A képen fű, kültéri, alma, zöld látható

Automatikusan generált leírás

A 2019. évi szűk 400 ezer tonnás termés hozzávetőlegesen a következőképpen oszlott meg a főbb értékesítési irányok között:

  • 120 ezer tonna körül realizálódott a belföldi piacra kerülő, étkezési alma mennyisége;
  • mintegy 210 – 220 ezer tonna léalmát vásároltak fel a sűrítménygyártó léüzemek;
  • hozzávetőlegesen 40 – 45 ezer tonna jutott minden más feldolgozóipari szakágazatba (szesz-, szárító-, konzerv-, hűtőipar, stb.);
  • 15 – 20 ezer tonna körüli nagyságrend (étkezési és ipari alma együtt) került exportra.

Mindez azt jelenti, hogy a 140 – 150 ezer tonnára tehető belföldi étkezési piacon mintegy 15 – 20 százalékos ellátási hiány keletkezett. Ennél is súlyosabb árualap-kiesés érte a léüzemeket: kapacitásuk mindössze szűk felének megfelelő mennyiségű alapanyagot tudtak vásárolni, ami a relatíve drága alapanyag mellett rossz kapacitáskihasználtságot is maga után vont.

Az európai és hazai terméseredmények okán az alma 2019. évi piacán a keresleti viszonyokat erősítő tényezők voltak túlsúlyban, de egyes tényezők – az összehasonlítás alapjául vehető, 2017. évi állapothoz képest – részben mérsékelték ezt a hatást, így a 2017. évihez hasonló – főleg a léalma piacán tapasztalt – extrém magas árak nem alakultak ki.

A termelői árak az étkezési alma piacán a szezon elején prognosztizáltnak megfelelően alakultak. Tételtől, értékesítési csatornától és egyéb körülményektől függően a nettó 80 – 110 Ft/kg intervallumban mozogtak. (Ez az ár tárolás, válogatás, csomagolás és szállítás nélkül, azaz „fa alól” értékesített, tartályládás, lédig I. osztályú árura vonatkozik.) A július közepe és augusztus közepe között szüretelt nyári almák iránti kereslet erősen visszafogott volt. Ennek oka a nyári gyümölcsbőségben és az előző évben betárolt, áthúzódó almakészletek nyomasztó hatásában volt keresendő. A Gála, mint első főfajta szüretére már érdemben javult a helyzet, nettó 100 Ft/kg körüli árcentrum alakult ki az I. osztályú, 65+ méretű árura. Az árcentrumot alkotó kép vegyes, a kisebb minőségi hibákkal (pl. enyhe jégütés, méret- vagy színeződésbeli hiányosságok, stb.) rendelkező és/vagy kisebb volumenű tételeknél nettó 80 – 90 Ft/kg ár is tapasztalható volt. Ezzel szemben egyes esetekben (nagy árutétel, kiváló minőség, 70+ méret) a 110 Ft/kg árat is megfizette a piac. A később szüretelt fajtáknál hasonló árcentrummal, illetve ársávval találkozhattunk.

A kiskereskedelmi láncok átvételi árai, illetve a fogyasztói árak tekintetében a szezon első néhány hetében meglepetéssel szolgált a piac. A gyenge termés miatti szűkös kínálat alapján nehezen lehetett magyarázatot találni arra, hogy a Gála jelentős része 199 Ft/kg, illetve 229 Ft/kg akciós fogyasztói áron került az áruházláncok polcára. Ez a fogyasztói ár visszavezetve legfeljebb 70 – 80 Ft/kg nettó termelői árat tett lehetővé. Ezt az indokolhatja, hogy e fajta esetében a kielégítő mennyiség mellett valamivel gyengébbek voltak a minőségi kihozatalok. Apró jégütések, fagy miatti perzselődés/parásodás, apróbb méret, gyengébb színeződés gyakran volt tapasztalható, az ilyen árutételek pedig érdemben akciók keretében értékesíthetők. Továbbá kis mennyiségben, de nyomták még a piacot az előző évben betárolt, áthúzódó Golden- és Idared-tételek is.

A fogyasztói árak szeptember végére a visszafogottabb kínálat miatt a várt szint magasságába emelkedtek. Az előző évinél kevesebb volt az áruházlánci akció, melyeknél a jellemző ár 249 Ft/kg volt, ami 50 – 80 Ft-tal magasabb az előző évinél. Az akciókon kívüli, „normál” értékesítés esetében az elmúlt években „megszokott” 200 – 500 Ft/kg közötti fogyasztói árintervallumnak a felső felében, 350 – 500 Ft/kg között mozogtak a fogyasztói árak.

Megjegyzendő, hogy egész Európában minőségi problémákkal (jégverések, fagykárosodások, napégés, apróbb méret, rosszabb színeződés) küzdött az iparág. Ez a teljes európai piac vonatkozásában tovább mérsékelte az étkezési alma kínálatot az átlagosnál egyébként is 10 százalékkal alacsonyabban várt össztermésből.

A léalma piacán szintén az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult a helyzet. A léüzemek augusztus 21-én, illetve szeptember elején nettó 33 – 35 Ft/kg induló árakkal kezdték a szezont (az árak a feldolgozó üzembe beszállított tételekre vonatkoznak).  Szeptember 9. és 13. között 37 – 39 Ft/kg-ra emelkedtek az árak, ami szinte az egész szezonban megmaradt és nem következett be semmilyen érdemi változás vagy hullámzás, ilyen árak mellett stabil maradt a piac. A lengyelek alig voltak jelen a hazai piacon, sokkal kisebb intenzitással keresték a léalmát, mint 2017-ben, így ez a jelenség sem váltott ki hirtelen változásokat a piacon.

Körte

A körte az alma után a második legjelentősebb mérsékelt égövi gyümölcs. A termesztést két fő faj, illetve gyümölcstípus alkotja. Európában, Észak- és Dél-Amerikában, Afrikában, Ausztráliában az európai vagy közönséges körte (Pyrus communis) az elterjedt. Ázsiában a japán körtét, más néven nashit (Pyrus pyrifolia) termesztik, ott az európai körte iránt nincs érdeklődés. A globális körtetermés 25 millió tonna körül van, aminek több, mint kétharmadát Ázsiában termelik. Ennek megfelelően világszinten is domináns a nashi körte. Európa világpiaci részesedése körülbelül 15 százalék. A Föld déli féltekén 1,9 millió tonna körtét termelnek, melynek jelentős részét az északi féltekén értékesítik.

Az Európai Unió körtéből átlagosan 2,2 – 2,4 millió tonnát állít elő. A meghatározó körtetermelő tagországok közül Olaszország termelése az utóbbi években 700 – 800 ezer tonna között mozog, jóllehet az ezredforduló környékén még 900 ezer tonnát meghaladó mennyiségeket állított elő. A második legnagyobb körtetermelő Spanyolország évi 300 – 400 ezer tonna termésmennyiséggel, majd ezt követi szorosan Belgium és Hollandia, egyenként 350 ezer tonna körül ingadozó mennyiséggel. Ez a négy legjelentősebb termelő adja az Európai Unió körtetermésének 80 százalékát.

A képen fű, növény, fa, zöld látható

Automatikusan generált leírás

A fajtahasználat elég konzervatív, főleg a fogyasztók ragaszkodása miatt. A fajták nagy száma ellenére világviszonylatban nyolc-tíz van használatban az árutermelő üzemi ültetvényekben. Legkeresettebbek a megnyúlt alakúak és a piros héjúak. Európában meghatározó fajták a ’Conference’ (850 – 950 ezer tonna), a ’Fétel apát’ (300 – 350 ezer tonna) és a ’Vilmos’ (250 – 300 ezer tonna). Az utóbbi évtizedben felélénkült az érdeklődés a betegségeknek és kártevőknek ellenálló fajták iránt, mint pl. a ’Harrow Sweet’ vagy a ’Concorde’.

Az európai körte kereskedelme nagyrészt a tagországok között zajlik. A belső piacokon a legnagyobb szállítók Hollandia (200 – 250 ezer tonna), Belgium (200 – 230 ezer tonna) és Olaszország (130 – 170 ezer tonna). A legnagyobb importőrök Németország (150 – 200 ezer tonna) és az Egyesült Királyság (120 – 150 ezer tonna).

Magyarországon a körtetermés az évek többségében a 30 – 40 ezer tonna közötti sávban ingadozik, sokéves átlagban 32 ezer tonna körül alakul. Ez az EU-28 termésének mindössze másfél százaléka, így egyértelmű, hogy semmilyen meghatározó szerepünk nincs a piacon. A termőterület már mintegy két évtizede lassan, de folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, ami vélhetően a termesztési kudarcélményeknek tudható be. A körte termesztéstechnológiai érzékenysége, termőhely-igénye, szélérzékenysége, valamint magasabb pára- és vízigénye miatt specifikus faj, csak szűk termesztőkörzetek alkalmasak a hatékony termesztésére. Magyarországon jelenleg mintegy 2 200 hektáron termeljük e gyümölcsfajt, ami közel 30 százalékos visszaesésnek felel meg a 2010 körüli 3 000 hektáros termőterülethez képest. A magyar körtetermesztés gyenge versenyképességében szerepet játszanak az elöregedett, vagy kiöregedő félben lévő ültetvények magas aránya, az öntözés, a modern tárolási feltételek, valamint a korszerű termesztéshez szükséges szaktudás hiánya.

A hazai fajtaszerkezet is eltér az unióstól. Legnagyobb területen az őszi érésű, jól tárolható ’Bosc kobak’ fajtát termesztjük. Jelentős a ’Vilmos’ felülete is, 20 százalékot képvisel a 2 200 hektár termőterületből. E két fajta adja a hazai termés mintegy felét. Nagyobb arányban található még a ’Clapp kedveltje’, a ’Packham’s Triumph’ pedig lassan, de biztosan váltja az igényesebb és érzékenyebb ’Hardenpont téli vajkörte’ fajtát. A hazai fogyasztás évek óta enyhén növekvő tendenciát mutat, ám a magyar kínálat nem mindig tudja követni a keresleti időszakokat, ezért az import növekszik. A piacon jelen vannak a nagyobb termelő uniós tagországok árui, az év eleji hónapokban pedig a déli féltekéről származó is. A megfelelő tároló kapacitások alacsony szintje miatt december-januártól már relatíve kevés hazai termésű körte található meg a boltok polcain.

A képen kültéri, étel, gyümölcs, fánk látható

Automatikusan generált leírás

A WAPA adatai szerint a 2019. évben – elsősorban a tavaszi fagyok miatt – az átlagosnál kevesebb körte termett az Európai Unióban: 2 074 ezer tonna, ami 10 százalékkal múlja alul a 2,3 millió tonna körüli átlagtermést. Ez a mintegy 200 ezer tonnának megfelelő mennyiség is gyakorlatilag egyedül a legnagyobb termelőtől, Olaszországtól esett ki, ahol a szokásos 700 – 750 ezer tonna helyett mindössze 511 ezer tonnát szüreteltek.

Magyarországon a 2019. évben relatíve gyenge termést szüreteltünk körtéből: mintegy 28 ezer tonnát, ami a sokéves átlagtól 15 százalékkal marad el. Ennek oka egyrészt a tavaszi fagyokban, másrészt az alternancia jelenségében keresendő. Az alternanciára hajlamos ’Bosc kobak’, mint főfajtánk a 2018. évi nagy termés után (a teljes magyarországi körtetermés vonatkozásában 36 ezer tonna) jelentős részben kihagyott. Az augusztus második felében érő másik főfajtánk, a Vilmos körte összességében elfogadható termést hozott. Így a szezon első felében megfelelő volt a kínálat, azonban a szeptemberben szüretelt Bosc kobak esetében tapasztalt gyengébb termés miatt a szezon második felében visszafogottabbá vált a piacra kerülő mennyiség. A körte termőtájakat ért jelentős jégverések érdemben rontották az étkezési minőségi kihozatalt, így ebből az átlagosnál is szerényebb volt az ellátás, ellenben a feldolgozóiparba kerülő alapanyag mennyisége emelkedett. A termelői árak a szerényebb hazai és európai termés okán kialakult keresleti piaci viszonyok miatt összességben egészen magasan alakultak. Az I. osztályú étkezési körte nettó termelői ára (lédig, tartályládás kiszerelés; tárolás, válogatás és csomagolás nélkül) általában a nettó 200 Ft/kg körül vagy valamelyest az a fölötti sávban mozgott az egész szezonban. Az ipari körte – feldolgozóipari szakágazattól függően – általában 60 és 120 Ft/kg közötti termelői áron került piacra. Jelentősebb piaci zavarok, anomáliák nem keletkeztek.

A FruitVeB Bulletin 2019 Gyümölcstermesztés II. rész hamarosan következik!