The year in review: sweetcorn and green peas in 2022

Évértékelő – a csemegekukorica és a zöldborsó 2022. éve

A zöldborsó és a csemegekukorica a hűtő- és konzervipar vezérterméke azáltal, hogy a termelés 70-80%-át adja. Az ágazat nehéz helyzete – az elmúlt néhány év kedvezőtlen piaci és klimatikus hatásainak eredőjeként – már a szezon elején is kifejeződött a termőterület csökkenésében: a zöldborsó termőterülete idén 15-20%-kal tovább csökkent az előző évek átlagához képest (2022-ben 17 953 ha), de fővetésű csemegekukoricát is mindössze 27 336 hektáron vetettek idén. A rendkívül aszályos tavasz és nyár miatt a másodvetések jó része is meghiúsult, így az elmaradó másodvetésekkel együtt 15% közötti visszaesés van a csemegekukorica termőterületében is, a feldolgozható alapanyag mennyiségét pedig tovább csökkentette az évszázados méretű aszály: országos átlagban 35% a mennyiségi kiesés, mely régiónként eltérő, egyes térségekben rosszabb a helyzet (különösen az Észak-Alföld régióban, ahol alacsonyabb az öntözött állományok aránya), más térségekben valamivel kedvezőbb.

Mindez a termelés zsugorodása mellett végig gyűrűzik a teljes termékpályán: feldolgozók a késztermék-előállításban is hasonló mértékű kiesést könyvelhetnek el, jóllehet idén 50% körüli alapanyagár-emelést hajtottak végre a konzervgyárak és hűtőházak.

Jelentős problémát okoz, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt a gyártási tervhez képest is kb. 15%-os volt a zöldborsó kiesés és 35% körüli a csemegekukorica kiesés. A csemegekukoricában tapasztalható árualapcsökkenés ennél is nagyobb mértékű lett volna, ha nem alakul páratlanul kedvezően az őszi időjárás: egészen november végéig nem alakultak ki komolyabb fagyok, így a másodvetésű állományok ősszel hosszú szezonban és jó minőségben betakaríthatók voltak. Amennyiben az utóbbi évekhez hasonlóan –október első felében – megérkeztek volna a kora őszi fagyok, a mennyiségi kiesés még ennél is nagyobb lett volna.

Korábbi zöldborsó és csemegekukorica helyzetértékeléseink a cikk végén olvashatók.

The year in review – sweetcorn and green peas in 2022

Green peas and sweetcorn are the mainstay of the Hungarian refrigeration and canning industry, accounting for 70-80% of total production. The difficult situation of the sector, due to the adverse market and climatic effects of the last few years, has already been reflected in a reduction in the area sown at the beginning of the season: the area under green peas has been further reduced by 15-20% this year compared to the average of previous years (17 953 ha in 2022), and only 27 336 ha of sweetcorn as a main crop were sown this year. The extremely droughty spring and summer also meant that a significant proportion of the second sowings failed, so that together with the cancelled second sowings there is also a 15% drop in the area under sweetcorn. The volume of raw material available for processing has been further reduced by the drought of the century: the national average of yield reduction is 35%. Regional variation can be observed with some areas suffering worse (especially the Northern Great Plain region, where the proportion of irrigated production is lower), while other areas were somewhat less impacted by the extreme conditions.

The shrinking production exerts its effects across the entire product chain: processors are also experiencing a similar drop in the volumes of finished products despite canneries and freezing facilities had raised raw material prices even by around 50%.

A major problem is that the adverse weather also led to a shortfall of around 15% in green peas and around 35% in sweetcorn compared to previous production plans. The fall in sweetcorn production volumes would have been even greater had it not been for the unprecedented autumn weather: no major frosts until late November. This meant that the second-crop autumn corn fields could have been harvested in a relatively long season and in good quality. If, as in recent years, the early autumn frosts had arrived in the first half of October, the volume losses would have been even greater.

Our previous assessments of the situation for green peas and sweetcorn can be found here (in Hungarian):

Kapcsolódó cikkek/Related articles:

Piaci körkép – ipari zöldségek / Market outlook – industrial vegetables

Évtizedek óta nem tapasztalt izgalmakkal indul az idei feldolgozó szezon / Processing season starts with excitement not seen for decades

Feldolgozóipari körkép és kitekintés / Processing industry outlook (February 2022)