Az Európai Bizottság új rendeletet hozott az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újrafeldolgozott műanyagokról és műanyag tárgyakról.

Az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent a Bizottság (EU) 2022/1616 rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újrafeldolgozott műanyagokról és műanyag tárgyakról, valamint a 282/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A 282/2008/EK bizottsági rendelet már meghatározta az újrafeldolgozási folyamatokra vonatkozó egyedi követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő újrafeldolgozott műanyagok és műanyag tárgyak megfeleljenek az 1935/2004/EK rendelet 3. cikkének. A 282/2008/EK rendelet azonban nem vonatkozott minden újrafeldolgozási technológiára, mivel hatálya alól kizárta a vegyi depolimerizációt, a maradékok és feldolgozási hulladékok használatát, valamint a funkcionális zárórétegek használatát.

 A kizárt technológiákkal gyártott, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő újrafeldolgozott műanyagok felhasználását a műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozónak tekintette. A 10/2011/EU rendelet azonban nem támogatja egyértelműen a kizárt technológiákat.

Ahogy további innovatív új műanyag-újrafeldolgozási technológiákat fejlesztenek ki, és növekszik az újrafeldolgozott műanyagok piaca, az egyértelműen alkalmazandó és megfelelő szabályok hiánya potenciális kockázatot jelent az emberi egészségre nézve, és gátolja az innovációt. Az egyértelmű szabályok kialakítása és az eseti szennyeződések kockázatának kezelése érdekében ezért helyénvaló a 282/2008/EK rendeletet az összes meglévő és jövőbeli műanyag-újrafeldolgozási technológiára kiterjedő új szabályokkal felváltani.

Ezen szabályrendszert hozza létre a 2022/1616 rendelet, mely előírja a műanyagok megfelelő újrafeldolgozási technológia segítségével történő szennyeződésmentesítését, és hatálya kiterjed a vegyi újrafeldolgozási technológiák alkalmazására is. Továbbá hatályon kívül helyezi a 282/2008/EK rendeletet.

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2022. szeptember 15.) követő huszadik napon lép hatályba.

A 6. cikk (3) bekezdésének c) pontját és a 13. cikk (2) bekezdését 2024. október 10-től kell alkalmazni.