Ezúton tisztelettel meghívjuk

EKÁER gyakorlat érthetően – speciális helyzetek és ügyletek, hasznos állásfoglalások!

Gutyán Tibor alezredes, NAV Vám- és Pénzügyőri Igazgató-h. gyakorlati előadásában

Tematika:

EKÁER és lényeges kapcsolódási pontjai

Áfa visszaélések formái az EKAER tükrében.
CMR Egyezmény (1971. évi 3. törvényerejű rendelet) legfontosabb tudnivalói, fontos EKÁER összefüggések.
EKÁER működésének általános bemutatása (EKÁER, HUGO, NAV), a rendszer lényeges elemeinek általános megismerése.

EKÁER működésének jogszabályi kerete, a gyakorlat tükrében

EKÁER és az Adózás rendjéről szóló törvény
Bejelentési kötelezettség
Kockázatos termékek
Önkéntes bejelentés
Bejelentésre kötelezett jognyilatkozata (felelősségi kérdések)
Kockázati biztosíték
Új kötelezett
Kockázatos fuvarozás, nyilatkozattétel, hatósági zár
EKÁER jogsértések szankcionálása, mulasztási bírság
Áru lefoglalása, jármű visszatartása
Hatósági felügyelet

EKÁER működéséről szóló jogszabályok gyakorlati megközelítéssel

EKÁER működése
FELADÓ és a CÍMZETT, meghatalmazottak, végfelhasználó, Kockázatos termék átvevő
Felrakodás, kirakodás adatainak jelentősége
Kockázatos termékek
Közúti fuvarozással járó tevékenység, a bejelentési kötelezettség speciális esetei, segítő folyamatábrák, gyakorlati példák
Speciális EKÁER mentességek, alanyok, termékkörök, súly és értékhatárok
Egyedi mentesség
Bejelentési kötelezettség általános szabályai, egyszerűsített bejelentés
EKÁER bejelentések tartalma, export, import és belföldi specialitások, gyakorlati példákkal
EKÁER bejelentések valóságtartalma a NAV ellenőrzéseinek tükrében