Tematika:

EKÁER és lényeges kapcsolódási pontjai

Áfa visszaélések formái az EKAER tükrében.
CMR Egyezmény (1971. évi 3. törvényerejű rendelet) legfontosabb tudnivalói, fontos EKÁER összefüggések.
EKÁER működésének általános bemutatása (EKÁER, HUGO, NAV), a rendszer lényeges elemeinek általános megismerése.

EKÁER működésének jogszabályi kerete, a gyakorlat tükrében

EKÁER és az Adózás rendjéről szóló törvény
Bejelentési kötelezettség
Kockázatos termékek
Önkéntes bejelentés
Bejelentésre kötelezett jognyilatkozata (felelősségi kérdések)
Kockázati biztosíték
Új kötelezett
Kockázatos fuvarozás, nyilatkozattétel, hatósági zár
EKÁER jogsértések szankcionálása, mulasztási bírság
Áru lefoglalása, jármű visszatartása
Hatósági felügyelet

EKÁER működéséről szóló jogszabályok gyakorlati megközelítéssel

EKÁER működése
FELADÓ és a CÍMZETT, meghatalmazottak, végfelhasználó, Kockázatos termék átvevő
Felrakodás, kirakodás adatainak jelentősége
Kockázatos termékek
Közúti fuvarozással járó tevékenység, a bejelentési kötelezettség speciális esetei, segítő folyamatábrák, gyakorlati példák
Speciális EKÁER mentességek, alanyok, termékkörök, súly és értékhatárok
Egyedi mentesség
Bejelentési kötelezettség általános szabályai, egyszerűsített bejelentés
EKÁER bejelentések tartalma, export, import és belföldi specialitások, gyakorlati példákkal
EKÁER bejelentések valóságtartalma a NAV ellenőrzéseinek tükrében

EKÁER szám igénylésének menete, megállapításának rendje, különleges fuvarozási, logisztikai élethelyzetek, általános és speciális ellenőrzési tapasztalatok

EKÁER bejelentések

Azonosított belépés
Ügyfél adatok
Felhasználók kezelése
Engedélyezett szállítmányozó
Kedvenc címek
Zárolt biztosíték
XML feltöltés
Import bejelentés
Export bejelentés
Belföld-belföld viszonylatú bejelentés

Különleges fuvarozási, logisztikai élethelyzetek, ügyletek, ellenőrzés

Három szereplős ügylet
Vámfelügyelet
Közvetett vámjogi képviselet (FELADÓ export és import)
Gyűjtő fuvarozás (mentességek kötelezettségek)
Több kirakodás, több felrakodás Magyarországon, EU-ban
Logisztikai átrakodás külföldön/Magyarországon (EKAER szám(ok) igénylése)
Tranzit fuvarozás (áthaladás, komissiózás, tárolás) elhatárolás kérdései
Kombinált fuvarozás (vasúti, vízi, légi)
Saját vagyon áthelyezése (saját tulajdon mozgatása)
Göngyölegek (számlázva/visszáruként)
Visszáru EKAER bejelentési kötelezettsége
Vásárolt gépjármű „saját lábon” közlekedik
Bizományosi értékesítés
Futárposta 40kg
Egyéb célú behozatal, bérmunka, címzett kérdésköre
Nagybani piacon történő értékesítés
Kockázatos és nem kockázatos termékek együtt szállítása, mentességi elhatárolás, bejelentési variációk
Kivitel után, másik tagállamban harmadik országos export
Szolgáltatás vagy termékértékesítés történik?
INTERMODÁLIS fuvarozás EKAER-BEN
Belföld-belföld konszignációs raktár
Kockázati biztosíték (mértéke, mentességek)
Általános ellenőrzési tapasztalatok (tévedések, adminisztrációs hiba, mulasztás, hanyagság, csalárd magatartások)
Jogkövetkezmények (jogkövetési vizsgálatok általános tapasztalatai)

Kérdések-válaszok

Előadó:   Gutyán Tibor alezredes, NAV Vám- és Pénzügyőri Igazgató-helyettes

Helyszín:       Budapest belváros, Vajkay – Szakmai Konferencia Rendezvényterem, 1054 Budapest, Alkotmány utca 4. (BEJÁRAT: VAJKAY UTCA FELŐL, 24-es kapucsengő) Megtekintés google térképen: ITT

Időpont:        2019. március 27. (szerda) 10:00 – 13:15, regisztráció 9:30-tól
A képzés LÉTSZÁMKORLÁTOS, jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudunk elfogadni, a maximális résztvevői létszám elérése esetén a jelentkezési határidő korábban lezárásra kerül!Jelentkezési határidő: 2019. március 21.

Részvételi díj:            26.400,- Ft + ÁFA / főCsoportos jelentkezés esetén (min. 3 fő) 10% kedvezmény a nettó részvételi díjból! A részvételi díj tartalmazza az információs anyag és a kávészünetek költségét is!
A rendezvényen nyújtott étel-ital ellátás után fizetendő közterheket a Szakmai Konferenciaszervező Kft. nem vállalja át.

Jelentkezés: honlapunkon keresztül közvetlen regisztrációval ITT

vagy a honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és a jelentkezes@szakkonferencia.hu e-mail címre történő megküldésével.