2018 január 1-jétől megváltoztak a gyümölcsültetvények telepítésének engedélyezésére, valamint a meglévő ültetvények nyilvántartására vonatkozó előírások.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tftv.) szabályozza a gyümölcsültetvények telepítésének bejelentését, valamint a meglévő ültetvények nyilvántartását is. A törvény előírja a gyümölcsültetvény kataszter vezetését, amelynek felállításához a 2018. január 1-je előtt telepített ültetvényeket is nyilvántartásba kell venni.

A jogszabály adta lehetőségek folytán a 2018. január 1-je előtt engedély nélkül eltelepített 2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsültetvényeket 2018. december 31-ig szankció nélkül lehet bejelenteni nyilvántartásba vételhez a területileg illetékes telepítési hatósághoz.

A 2007. évi CXXIX. törvény az alábbi linken érhető el.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700129.TV