A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitelének értéke 8685 millió eurót, behozatalának értéke 5816 millió eurót tett ki, az agrár-külkereskedelem aktívuma 2869 millió euró, 424,7 millió euróval kevesebb, mint 2017-ben volt.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek export volumenindexe 3 százalékkal csökkent, az importé 3,9 százalékkal nőtt 2018-ban. Az exportárindex 0,9 százalékkal, az importárindex 0,3 százalékkal emelkedett. A cserearány-mutató értéke 1,01, azaz az agrárkülkereskedelmi cserearány javult 2018-ban. Az agrárexport aránya a teljes nemzetgazdasági exporton belül esett, 2017-ben 8,8, 2018-ban 8,3 százalék volt. Az agrárimport aránya évek óta 6 százalék körül alakul, 2017-ben 6,0 százalékot, 2018-ban 5,9 százalékot ért el.

Az importban a másodlagosan feldolgozott termékek súlya meghatározó.

Az agrár-külkereskedelem pozitív egyenlegének meghatározó részét az elsődleges feldolgozottságú termékek biztosították 2018-ban is.

A zöldség-, gyümölcskészítmények árucsoport exportárbevétele 43,3 millió euróval nőtt az árucsoport exportértékét meghatározó termékcsoportok exportnövekedése révén, importértéke pedig 28,9 millió euróval nőtt. A zöldségfélék importértéke 23,1 millió euróval emelkedett.

 

Forrás: STATISZTIKAI JELENTÉSEK, AZ ÉLELMISZER-GAZDASÁG KÜLKERESKEDELME. 2018. év I–XII. hónap (XXII. évfolyam 1. szám, 2019)

http://repo.aki.gov.hu/3353/1/Agr%C3%A1rk%C3%BClkereskedelem_201812_v2.pdf