A „Profiktól Profiknak” című képzésekkel a FruitVeB nagy hangsúlyt fektet az intenzív és magas szintű tudásátadásra. Az ilyen típusú képzésekkel alapvető célunk, hogy a hazai gyümölcstermesztésben élenjáró, profi termelőink továbblépését segítsük a legkorszerűbb tudásanyag átadásával. Ennek szellemében a képzés tematikája eltér az “általános” szakmai konferenciákétól: egy szaktanácsadási nap keretében egy témát tárgyalunk meg, hogy lehetőség nyíljon a téma alapos, részletes, a profi gyümölcstermelőink számára is hasznos többletinformációkat nyújtó mélységig történő megtárgyalására. Az előadás jellegű blokkokat egy-egy résztéma után interaktív vitával színesítjük, hogy elegendő időt és teret biztosítsunk az intenzív eszmecserére, ahol a jelenlévők megvitathatják a saját tapasztalataikat és feltehetik kérdéseiket az előadónak.

A 2019. június 06-ai rendezvényt az Újfehértói Kutató Állomáson tartottuk, két osztrák kutató-szaktanácsadó részvételével:

 • Gottfried Lafer, Leibnitz (Ausztria); Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Képzési Központ
 • Karl Waltl, Steiermark (Ausztria); Agrárkamara

A képzés három fő téma köré csoportosult, melyek az alma tárolhatóságának fokozása szempontjából meghatározó területek:

1.) Az alma tárolhatóságát befolyásoló tényezők

 • Az ültetvény állapota: termésterhelés, hajtásnövekedés mértéke
 • Termesztéstechnológiai elemek: tápanyag-ellátás (pl. Ca/sztipikesedés), bioregulátorok alkalmazása (etefon, naftil-ecetsav, 1-MCP)
 • Időjárási tényezők

2.) Az alma fontosabb tárolási betegségei és a védekezési technológiák

 • A tárolás során fellépő gombás megbetegedések
 • Hatékony növényvédelmi technológiák

3.) Az almafajták optimális szüretideje, tárolás alatti fiziológiai rendellenességek

 • Optimális szüretidő meghatározása
 • Az egyes fajták optimális szedésideje (betakarítási ablak)
 • A tárolás alatti fiziológiai rendellenességek, a megelőzés lehetőségei

A megtárgyalt témakörök magukban foglalnak klimatikus-időjárási, növényfiziológiai, termesztéstechnológiai (tápanyag-gazdálkodás, öntözés, növényvédelem, növekedés-szabályozás, termésszabályozás) és művelési rendszerrel összefüggő kérdéseket egyaránt. Lényeges rendező elv volt, hogy magával a tárolással, annak műszaki és technológiai kérdéseivel nem foglalkoztunk (ez egy következő rendezvény tárgya lesz), vagyis a megtárgyalandó kérdések csak a szüretig, azaz a betárolás kezdetéig tartottak.

A rendezvény fő célja tehát az volt, hogy választ adjunk azokra a kérdésekre, hogy hogyan készíthető fel az alma még az ültetvényben (szüret előtt) a jó minőségben történő, tartós tárolásra. A megvitatott részterületeket az 1. táblázatban foglaltuk össze.

 1. táblázat: A gyümölcsminőségre és tárolhatóságra ható tényezők
Ökológiai és klima-tikus tényezők Az ültetvény fiziológiai állapota A gyümölcsök szüretkori állapota Tárolási körülmények
Termőhely (tengerszint feletti magasság; fekvés)

Időjárás

(hőmérséklet, csapadék, napsütéses órák száma, stb.)

Vízellátás

Talajtípus

Termésterhelés

(termésritkítás)

Tápanyag-ellátottság

(Ca, K, Mg, N, stb.)

Ültetvény életkora

Megvilágítottság (jégháló)

Hajtásnövekedés

(növekedés-szabályozás)

Levelek állapota

Gyümölcs érettsége

(optimális szüretidő)

Tápanyag-ellátottság

(Ca, stb.)

Gyümölcsméret

Színeződés (alapszín, fedőszín)

Beltartalom (cukor, sav, C-vitamin, stb.)

Bioregulátorok:

szüret előtti

   hullásgátlásra

 – érésgyorsításra és

Degreening (NAA,

AVG, MCP, ABA,

ACC, C2H4, stb.)

Hőmérséklet

Levegőkeringetés

Relatív pára-tartalom

Atmoszféra össze-tétele (O2, CO2, C2H4)

Szüret utáni kezelés:

  -1-MCP-vel

(AppleSmart 3,3 VP; Fysium, SmartFresh)

  – etilénnel (C2H4).

Forróvizes kezelés (Bio)

 

A tanácskozáson elhangzottak alapján a következő főbb, összegző következtetések fogalmazhatók meg a gyakorlat számára:

 • Az új tárolástechnológiai elemek (1-MCP, DCA etc.) a termesztéstechnológiában elkövetett hibákat nem tudják kompenzálni!
 • Fontos az egyenletes termésterhelés, túlméretes gyümölcsök elkerülése, jó Ca-ellátás, optimális hajtásnövekedés, stb.
 • A bioregulátorok fontos segédeszközök a gyümölcsminőség és tárolhatóság optimalizálásában.
 • Optimális szüretidő kiemelkedően fontos tényező (korán színeződő fajtaváltozatok preferálandók).
 • A betakarítási ablak exakt betartása nélkülözhetetlen!
 • Tartós betárolás céljából az érés kezdetén lévő gyümölcsöket szüreteljük.
 • Homogén tételek többmenetes szedéssel kaphatunk: előszüretet kell végrehajtani az első főszedés előtt (fa csúcsi része, túlméretes gyümölcsök, gyenge termés-terhelésű fák, stb.), majd két főszedést praktikus végezni.
 • Az utószüret során már csak feldolgozóipari alapanyagot szüretelhetünk.
 • A gyümölcsöket gyorsan be kell szállítani betárolásra és gyorsan le kell hűteni.
 • A megszedett tartályládákat meleg időben nem szabad hagyni a szabadban állni.
 • Az új tárolási technológiák (DCA, ILOS, SmartFresh etc.) kombinálni kell az optimális tárolási feltételekkel (O2, CO2, relatív páratartalom, stb.)
 • Forróvizes kezelés a bio almánál (IP ?) lehetséges, egyébként nem alternatíva.
 • Nem lehet optimális kitárolási eredményeket elérni DCA és SmartFresh ellenére sem a túlérett, illetve heterogén érettségű tételeknél.
 • A bioregulátorok és az új tárolási technológiák (1-MCP, DCA etc. ) a termesztéstechnológiában elkövetett hibákat nem tudják kompenzálni! (gyümölcstároló ≠ szanatórium)

A rendezvényen 32 fő vett részt, akik kivétel nélkül nagyon hasznosnak és magas színvonalúnak ítélték meg a rendezvényt.