A járványhelyzet miatti egy éves kihagyás után idén december 2-án ismét megrendezésre kerülhetett a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács évzáró kertészeti konferenciája Kecskeméten. Az egész napos szakmai rendezvényen megközelítőleg 110 fő vett rész, akik között kertészeti kiállítók, feldolgozóipari és kereskedelmi szakértők, gazdálkodók, és meghatározó, a kertészeti szektorhoz köthető vállalati előadók is megjelentek.

A programsorozatot Dr. Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke nyitotta meg köszöntőbeszédével, majd kezdetét vette a „Feldolgozóipari alapanyagtermelés és ellátás –kihívások a termelők és a feldolgozók előtt” című első szakmai blokk. Első előadóként dr. Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár szólalt fel az Agrárminisztérium képviseletében, aki beszámolt az eddig lezárult pályázatokról, fejlesztési irányokról és jövőbeli támogatási struktúráról. Elmondta, hogy kiemelt célként látják állami segítség nyújtását a hozzáadott érték növeléséhez és az alapanyag-ellátás biztonságának fokozásához. Az állam készen áll a gazdálkodók igénye szerint exporttámogató rendszerekkel is segíteni a hazai termékek külföldi piacokon való megjelenését és értékesítését. Feldman Zsolt megemlítette, hogy a KAP 2023-2027-es időszakában a 2. pillérben 750 milliárd forint áll majd rendelkezésre az élelmiszerfeldolgozáshoz kapcsolódó fejlesztésekre, előtérbe kerül a beszállítói kapcsolatok kérdésköre, a kertészeti alapanyag-termelés támogatása és a termelői együttműködések könnyített forráshoz juttatása is. Kiemelte, hogy források átcsoportosításának köszönhetően az 1. pillérben a közvetlen támogatásokra, továbbra is hasonló mértékű összeg lesz elérhető, mint az előző ciklusban volt.

Következő előadóként Sebesta Péter, az MHKSZ elnöke, a zöldborsó és a csemegekukorica feldolgozásának jelentőségéről, a jelenlegi problémákról és a fejlesztési lehetőségekről beszélt. Rámutatott arra, hogy az elmúlt 5 évben a termőterület és a termelői létszám jelentős csökkenése volt megfigyelhető, amely megfelelő stratégiai támogatások hiányában az ágazati jövedelmezőség veszélybe kerüléséhez vezethet. A blokk utolsó előadójaként Ifj. Széll István, a Parmen Konzervipari Zrt. cégvezetője a meggypiacon jelen levő feszültségekről, bizonytalan helyzetről tartott előadást. Kiemelte, hogy a feldolgozáshoz köthető alapanyagok jelentős áremelkedése, a fogyasztói igények változása, az üzletláncok beszerzési politikája és az ingadozó felvásárlási árak, befolyásolják a versenyképességet és exportlehetőségeket. Kerekasztal-beszélgetésen vett részt az előadók mellett Szőke-Kis Zoltán az Aranyfácán Product Kft. tulajdonosa, valamint Fülöp Gábor az Agrosprint Zrt. igazgatóság elnöke.

A második blokk a munkaerő biztosításának kérdéskörével foglalkozott. A konferencia részeként videóhívásban a Fülöp-szigetekről csatlakozott be Raquel Espina-Bracero a Peridot International Resources Inc. elnöke, aki a távol-keleti munkaerő alkalmazásának lehetőségeiről, szabályozási környezetéről és ágazati specifikumairól beszélt. Ehhez kapcsolódóan Kiss Gábor, a Bio-Fungi Kft. gombatermesztési üzletágvezetője számolt be előadásában a külföldi munkaerő (fülöp-szigeteki, vietnámi, pakisztáni, brazil stb.) hazai foglalkoztatási tapasztalatairól. Ezek után ebbe a kerekasztal-beszélgetésbe csatlakozott be az előadók mellé Ruszin Alex, a Menton Jobs Kft. ügyfélkapcsolati menedzsere, Csizmadia György, a Venyim Gyümölcs Kertészet tulajdonosa, valamint Kovács János, a Kecskeméti Konzerv Kft. tulajdonosa, akik további információkkal szolgáltak a külföldi munkaerő alkalmazása iránt érdeklődő résztvevők számára.

Az ebédszünetet követően, a harmadik blokkban az agrárfinanszírozás jelenlegi tényezői és a makrogazdasági környezet alakulása kerültek feltárásra. Harnóczi György az OTP Agrár főosztályvezetője az agrárpiaci trendekről, árváltozásokról, kihívásokról és agrártámogatási környezetről tartott előadást. Az agrárfinanszírozás területét Harnóczi György mellett a kerekasztal-beszélgetésben Hollósi Dávid a Takarékbank Agrár üzletág ügyvezető igazgatója és Simon Attila, az MKB Bank Agrárium Főosztályának vezetője fejtették ki részletesebben.

Az előadássorozat utolsó szakmai blokkjában az inputanyag árak változásairól, a fenntartható fejlődésről és Zöld megállapodásról kaphattak részletesebb képet az érdeklődők. Sira Márk a Kite Zrt. kertészeti üzletág igazgatója „Az elmúlt év trendjei és a közeljövő várakozásai a kertészeti input és beruházási termékek piacán” című előadásában bemutatta a kertészeti növényvédő szerek, műtrágyák, fóliatermékek és beruházási termékek napjainkban tapasztalható extrém árszínvonal-alakulását, valamint ezeknek indukáló tényezőit. Sira Márk arra kért minden gazdálkodót, hogy a jelenlegi növekvő ártendenciák ellenére, lehetőleg 3 hónapnál előrébb senki se vásároljon be inputanyagokból csupán tárolási célzattal, mert ezzel csak további áremelkedés idézhető elő. Belátása szerint az árak normalizálódása önmagától be fog következni, amelynek gyorsításához szükség van a fegyelmezett beszerzői magatartásra gazdálkodói oldalról is. Záró előadásként Mezei Dávid, a Takarékbank Zrt. uniós agrártámogatási igazgatója, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar klímatudatos fenntartható fejlesztéséről, valamint a Zöld megállapodás kitűzött céljairól, megvalósítási lehetőségeiről és hatásairól számolt be. Elmondta továbbá azt is, hogy a jövőben növekvő beruházási szükséglet várható az agrár-élelmiszeriparban, amelyet a keresleti oldal, a kínálati oldal és a külső környezeti tényezők egyaránt befolyásolhatnak. A szekció, hasonlóan a korábbi előadás-csoportokhoz, itt is kerekasztal-beszélgetéssel zárult. A programsorozat kora esti zárását követően a résztvevőknek lehetőségük volt a konferencia helyszínén megszállva közös vacsorán részt venni, majd kötetlen programokon a szakmai kapcsolatokat elmélyíteni, tapasztalataikat átadni.

Köszönjük minden kedves résztvevőnek a megtisztelő jelenlétet, bízunk benne, hogy az elhangzott előadások hasznos információkkal tudtak szolgálni az aktuális, sokakat foglalkoztató kérdéskörökben és hozzájárulhattak a további sikeres gazdálkodásukhoz. Várjuk Önöket szeretettel a jövőre megrendezett szakmai rendezvényeinken is!