A tavasz első napjaiban, március 3-án és 4-én került megrendezésre a „Profiktól Profiknak” Gyümölcstermesztési Szaktanácsadási Napok soron következő rendezvénye, „Az alma növekedés- és termésszabályozása” címen. A kétnapos szaktanácsadási rendezvény fő célja volt, hogy az intenzív almatermesztésben alkalmazható legszakszerűbb, legújabb növekedési és termésszabályozási ismeretek és módszerek kerüljenek átadásra a résztvevők számára.

Ennek megfelelően érkezett meghívott előadóként Németországból, Gerhard Baab, kutató-szaktanácsadó, akinek 40 éves szakmai tapasztalata garantálta a tartalmas és hasznos előadásokat. A zavartalan és pontos információátadás érdekében Dr. Sipos Marianna, Báderné Barakonyi Enikő és Dr. Apáti Ferenc tolmácsolt. A 46 főt számláló rendezvény méltó helyszínéül, a Baktalórántházán található, Fenyves Hotel és Konferencia Központ szolgált.

A kétnapos szakmai program március 3-án reggel 9 órakor vette kezdetét Dr. Apáti Ferenc, a FruitVeB elnökének köszöntőjével, majd Gerhard Baab folytatta előadásával. Az első előadásblokkban az almatermesztés általános művelési rendszerének, növekedésszabályozásának hatásairól, eredményeiről; a generatív és a vegetatív fázisok egyensúlyának, irányításának jelentőségéről volt szó. Részletezésre kerültek az ültetvénytelepítéskor hasznos technikák, például talajelőkészítés, tápanyagutánpótlás, ültetési paraméterek, úgymint a különböző alanyfajták tulajdonságai és szemzési magasság növekedésre gyakorolt hatásai is. A résztvevők megismerhették a fa minőségét meghatározó külső (művelési) és belső (növényegészségügyi) tényezőket. Az első blokk utolsó felében az intenzív koronaformák műveléséről, az egyes koronaformák jellemzőiről és eredményeiről volt szó.

Gerhard Baab előadó és Dr. Sipos Marianna tolmács

A kávészünetet követő délelőtti blokk a különleges művelési rendszerek és koronaformák további részletes bemutatásáról, majd a termésszabályozás mechanikai módszereiről, hasznos metszési praktikáiról szólt. Számos sematikus ábra és a részletes adatok által volt még inkább szemléletes az eltérő intenzív termesztési módszerek bemutatása. Kiemelt szerepet kapott még az előadásrészben a fénnyel való ellátottság metszéssel történő biztosításának és jelentőségének ismertetése is.

A délutáni előadásrész szintén két blokkból állt, melyből az elsőre, az ebédszünetből feltöltődve érkezhettek vissza a résztvevők. Ebben a szakaszban a mechanikai növekedés és termésszabályozási gyakorlatok további ismereteiről lehetett hallani, ugyanakkor itt már a gépi metszés területének alapos megismerésére helyeződött át a hangsúly. A lombfalak és megfelelő felépítésű koronaformák kialakítása, metszése gépi úton; munkafolyamtok elvégzésének alkalmas időpontja, valamint ezeknek hatása a növekedésre és a terméskötődésre témák is feltárásra kerültek. A gépi metszés előnyeiről és hátrányairól, továbbá különböző munkagépeiről is szó esett. A szakasz utolsó része az ültetvények gyökérmetszésről és ennek generatív és vegetatív fázisra gyakorolt hatásairól szólt.

A rendezvény első napjának záró blokkjában a termésszabályozás/ terméskötődés kémiájába és ezáltali beavatkozások alapos megismerésébe vezette be Gerhard Baab a résztvevő gyümölcstermesztő szakembereket. Először a Prohexadion-Calcium terméskötődést fokozó hatását ismertette az előadó, melynél a Regalis Plus és Kudos nevezetű készítmények teljes körű bemutatása, alkalmazási módszerei, és a szerek tulajdonságai lettek részletezve. Ezt követték a terméskötődés fokozására és stabilizálására használható auxin és gibberellin tartalmú készítmények megismertetése és előzőekhez hasonló részletes bemutatása. Szó esett még a fagykár esetén alkalmazható szerekről, valamint néhány, regulátorokkal történő speciális kezelésről is.

Minden előadásszakasz után és külön a nap végén is lehetőség volt szakmai kérdések feltevésére, melyeknek köszönhetően a résztvevők további hasznos információkat tudhattak meg az előadótól.

A második napon folytatódott az auxinokkal végzett beavatkozások ismertetése, adatgyűjtési és monitorozási feladatok, valamint értékelési módszerek bemutatása. Szó volt a különböző ritkítószerek hőmérsékletfüggő hatásairól, mechanikai és vegyszeres ritkítás stratégiáiról, továbbá mechanikai ritkító gépekről és azoknak munkaeredményeiről is. ATS-el és Etefonnal történő terméskötődés szabályozás és ezeknek a hatásmechanizmusai is előkerültek az előadásban. A nap folyamán megismerhető volt még többek között az auxin tartalmú készítmények kijuttatandó mennyisége, kijuttatás optimális körülményei, hatékonyságuk értékelése, illetve a különböző szerek hatásmechanizmusai a beavatkozáskori gyümölcsméret függvényében.

A résztvevők által feltett számos kérdés és tanácskérés alapos megválaszolása után, a kétnapos, tartalmas szakmai rendezvény március 4-én, délután fél négykor zárult le.

Köszönjük Gerhard Baab-nak, hogy elfogadta meghívásunkat és rendezvényünk előadójaként megosztotta termésszabályozással/növekedésszabályozással kapcsolatos széles szaktudását és tapasztalatait az ellátogató gyümölcstermesztőkkel!

Nagyra értékeljük Báderné Barakonyi Enikő, Dr. Sipos Marianna és Dr. Apáti Ferenc szakszerű fordítói munkáját, valamint a KITE Zrt. által nyújtott rendezvényszponzorációt. Köszönjük szépen minden jelentkező részvételét, bízunk benne, hogy a két nap alatt olyan új szakmai ismeretekkel gazdagodva térhetett haza mindenki, mellyel a közeljövőben még eredményesebben tud almaültetvényén gazdálkodni!