Az Europȇch előrejelzése a 2018-as évre

A várakozások szerint a 2018. évi európai őszibarack és nektarin termésmennyisége elérheti a 2,83 millió tonnát. Ebben nincs benne az ipari célú, jellemzően konzervnek termesztett őszibarack mennyisége. A 2,83 millió tonna 11 %-kal kevesebb, mint a 2017. évi mennyiség és 4 %-kal marad el a 2012-2016. évek átlagától. Az előző évhez képest 8 %-kal kevesebb őszibarack, 12 %-kal kevesebb laposbarack és 13 %-kal kevesebb nektarin várható.

A tavalyi évhez viszonyítva a meghatározó termelő tagállamok többségében csökken a termésmennyiség, Spanyolország 1,2 millió tonna (-14 %), Olaszország 1,07 millió tonna (-16 %), Franciaország 0,21 millió tonna termésre számít. Egyedül Görögországban növekszik, 0,36 millió tonna a várakozások szerint, ez 20 %-kal több barackot jelent.

Az idei szezont a február-márciusi időjárás befolyásolta. A lehűlések, fagyok a korai fajták virágzását zavarta meg, ezeknél csökkent a mennyiség és tolódott a betakarítás.

Ami a konzervipari céltermelést illeti – melyet Görögország folytat igazán számottevő volumenben – jó termés ígérkezik. Görögországban az ipari céltermelés aránya az utóbbi időben egyre nő, melynek a továbbra is fennálló orosz embargó és az ezzel járó export nehézségek a magyarázata.

Trendek és lehetséges intézkedések az őszibarack és a nektarin Uniós piacán

Olaszország és Spanyolország 1 millió tonna feletti termésmennyiségével (nem számolva az ipari célú termelést) az Európai Unió két legnagyobb termelője. A friss fogyasztású őszibarack és nektarin piacát lényegében meghatározzák az ebben a két tagállamban zajló folyamatok.

Olaszország: a tavalyi őszibarack és nektarin termés minősége kivételesen jó volt, mennyiségben is meghaladta a 2016. évit. Az ország déli részén nagyon kedvező volt az időjárás, nagyon jól alakultak a hozamok, az ültetvények területében sem történt változás. Az északi régióban az időjárás már kevésbé volt jó, ez meglátszott az alacsonyabb hozamokban. Ráadásul itt a termőterület is csökkent.

A 2017. évi jó termés ellenére az olasz termelés az utóbbi években lefelé haladó trendet követ. A 2008-2017. közötti időszakban a termőterület 25 %-kal csökkent. A területcsökkenés ellenére mennyiségi növekedés tapasztalható, ez a technológiai váltás okozta hozamnövekedésnek köszönhető. Az említett időszakban a belpiaci fogyasztás némileg nőtt, de ahhoz nem eléggé, hogy érdemben plusz mennyiségeket kössön le a belpiacokon.

Az exportban is drasztikus csökkenés volt megfigyelhető, míg 2012-ben 345 ezer tonna volt, addig 2017-re ez 222 ezer tonnára csökkent. Az olasz őszibarack és nektarin exportja az európai piacra koncentrál, a teljes kivitel 94 %-a a tagállamokba kerül.

Spanyolország: ami az őszibarackot és a kajszit illeti, 2014. óta szignifikánsan csökken az új telepítések száma az országban. A termőterület csökkenés piacra gyakorolt lehetséges balanszírozó hatása még időbe telik, mire érezhetővé válik. Az sem elhanyagolható, hogy a termőterületek csökkenésével párhuzamosan technológiai váltás is zajlott, melynek következtében a hozamok jelentősen nőttek, különösen Aragónia és Katalónia tartományokban.

A spanyol szezon május közepétől október közepéig folyamatosan tart.  A 2017. évi exportot az alacsony ár határozta meg, a túltermelés kényszerhelyzetbe hozta a gazdákat. A spanyol termés nagy része, 95 %-a az Unió piacaira kerül. A 2010-2017. közötti időszakban a fogyasztás 22 %-kal csökkent, jelenleg 3,6 kg körül van az egy főre jutó éves mennyiség. Ez annak köszönhető, hogy a termelékenység előtérbe került a minőséggel szemben.

A helyzet javítását célzó lehetséges intézkedések a különböző területeken:

  • a termelést illetően a támogatott ültetvénykivágás, a minőségfejlesztés, a K+F.
  • az ágazati szervezettséget illetően annak javítása kell, hogy legyen a cél, nagyobb szövetségek és termelői szervezetek transznacionális szövetségeinek létrehozása által.
  • a fogyasztás és promóció területén a gyermekek körében történő fogyasztásösztönzés, az edukáció, a turizmushoz köthető programok, kényelmi (fogyasztásra kész) termékek bevezetése.
  • a kereskedelemben az exporthoz kapcsolódó adminisztratív terhek enyhítése és az ügyintézés felgyorsítása, kifejezetten export célra való fajták kinemesítése, új piacok akvirálása.

A friss és feldolgozott termékek piaci helyzete

A termésbecsléssel kapcsolatos adatok megbízhatósága erősen megkérdőjelezhető. 2017-ben Spanyolországban jelentős különbség volt az előre jelzett és a betakarított mennyiség között, a várakozások 1,2 millió tonnáról szóltak, a betakarított mennyiség végül meghaladta az 1,4 millió tonnát. Az eltérés Katalóniában kiugróan magas volt, az előrejelzés 393 ezer tonna volt, ezzel szemben 542 ezer tonna gyümölcsöt takarítottak be.

Egyes szakértők szerint a hozamok, melyek alapján az előrejelzések készülnek, egyes régiókban nem fedik a valóságot, túl alacsonyak és felülbírálatra szorulnak. Mások szerint kereskedelmi érdekek állnak az alacsony hozamok hátterében. Megbízható piaci adatok nélkül azonban csak vaktában tapogatóznak azok, akik az ágazati problémák megoldását keresik.

Nagy és idáig tisztázatlan kérdés, hogy van-e strukturális probléma és túltermelés az európai őszibarack és nektarin piacon. A véleményeket tekintve nincs egyetértés. Egyes ágazati szakértők szerint egyáltalán nincs túltermelés, a 2017-ben kialakult helyzetet a kedvező időjárásnak és az ennek következtében kialakult nagy termésnek tulajdonítják. Ráadásul az orosz embargót és alternatív piacok hiányát is rendszeresen előhozzák, mint a problémák egyik fő okát. A szakértők másik köre elismeri, hogy az európai őszibarack és nektarin termelés és piac strukturális problémákkal küzd, és a fentebb említett intézkedések mielőbbi bevezetését sürgeti.

A termék minőségének jelentős hatása van a piacra. A termelésben mostanra elterjedt fajtáknál a minőség háttérbe szorult és a produktivitás került előtérbe. E mellett a kereskedők a gyors romlás miatt inkább a még nem teljesen érett gyümölcsöt keresik. Ráadásul a 2017. termés bőséges volt ugyan, de a gyümölcsméret elmaradt a várttól. Ezek a tényezők külön-külön is negatív fogyasztói tapasztalatokat eredményeznek, melyek következtében elmegy a vásárlók kedve és más termékek felé fordulnak. Az őszibarack és nektarin fogyasztása a tagállamok egy részében jó esetben stagnál, de általában véve csökkenés jellemzi, főleg a nagyobb termelő országokban.

Hunyadi István