Amennyiben a kedvezményezett a támogatási kérelmében a környezeti- és klíma-alkalmazkodási szempontok érvényesítése esetén vállalta, hogy a projekt keretében az érintett gazdaságában a működtetési időszak második év december 31. napjáig a gazdaságban keletkező zöldhulladék, faapríték felhasználására vonatkozó technológiát alkalmaz, saját komposztáló teret alakít ki és/vagy megújuló energiát (napenergia, geotermikus hő, szélenergia, stb.) hasznosító technológiát épít ki, akkor a pályázati felhívás alapján az alkalmazott technológia kialakítására a támogatási összeg legalább 5%-át kell fordítania. Tekintve, hogy a támogatói okiratban a támogatási összeg euróban kerül meghatározásra, milyen árfolyamon kell meghatározni a támogatási összeg 5%-át?

A 907/2014/EU rendelet 34. cikk (1) bekezdés alapján az árfolyam meghatározó ügyleti ténye azon év január 1-je, amely év során a támogatás odaítélésére vonatkozó döntést meghozták. Ennek megfelelően a támogatási összeg 5 %-ának kiszámításakor a támogatói okirat keltének évét kell figyelembe venni. Így amennyiben a kedvezményezett esetében a támogatói okirat kelte a 2018. év, akkor a 2018. január 1-jén (310,33 Ft/euró), amennyiben a 2019. év, akkor a 2019. január 1-jén érvényes (320,98 Ft/euró), az Európai Központi Bank által rögzített árfolyamon kell az 5 %-nak megfelelő forint összeget meghatározni.

Kapcsolódó jogcímek

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (VP)

Bővebb információt itt talál.