2022. július 4-ig tartó elnöki megbízatása során célja, hogy a zöldség-gyümölcs ágazat a jelenleginél hatékonyabban, szervezetten működjön, amelyben a FruitVeB-nek is fontos szerepet szán. Ehhez azonban a szervezet továbbfejlődésére, a hangsúlyok újragondolására is szükség van.

Milyennek szeretnék látni a zöldség-gyümölcs ágazatot, illetve a FruitVeB-et?

Azt, hogy milyen FruitVeB-et szeretnénk, leginkább az határozza meg, hogy milyen ágazatot képzelünk el. A nemzetközi versenyben az olyan zöldség-gyümölcs ágazat lenne képes helytállni, melyben európai léptékben versenyképes, egyöntetűen magas termelési színvonalú termesztő- és feldolgozóüzemek termelik meg az ország önellátásához szükséges árumennyiséget, és elégítik ki az exportpiac igényeit.

Olyan ágazatot képzelünk el, melyet magas fokú hatékonyság, szervezettség és a piaci szereplők érdekazonosságon alapuló együttműködése jellemez, és amit a magas szintű ágazati koordináció foglal keretbe.

Ehhez képest a hazai zöldség-gyümölcs szektorban az üzemek termelési színvonala erősen heterogén, a termelés hatékonysága ágazati átlagban messze elmarad az európai élvonaltól, a szervezettség 20% körüli a kívánatos 50% helyett, az érdekazonosság és a különböző termékpályaszintek együttműködése szerény, és markáns ágazati koordinációról sem beszélhetünk.

A FruitVeB-nek ezeket a célokat kell szolgálnia, tehát az ágazat hatékony és szervezett működéséhez szükséges termelési erőforrások megszerzésében (tőke/támogatások, szakképzett munkaerő, szaktudásháttér, információ), valamint gazdasági és jogi környezet alakításában van jelentős szerepe, egyben felelőssége. Ez kizárólag a valós értékekre fókuszáló, értékteremtő munkával lehetséges, amihez a szervezetnek meg kell határoznia a helyét és szerepét az ágazaton belül.

Szakmaközi szervezet lévén fontos küldetésünk a termékpálya-szereplők (termelők, feldolgozók, TÉSZ-ek, kereskedők, inputanyag-forgalmazók) érdekeinek összehangolása, az együttműködésük erősítése.

Annak érdekében, hogy a munkát és döntéseinket mederbe terelhessük, szigorú alapelvek mentén kell működnünk.

Rimóczi Irén által készített teljes interjút a Magyar Mezőgazdaág honlapján olvashatják!