A tudósítás alapján tagszervezeteink számos megkeresést kaptak termelőktől, melyek mély aggodalommal viseltetnek a német kertészeti gigaprojekt iránt. Mint kiderült a tervezett ingatlanfejlesztés magában foglal 30 ha üvegház építést, 50 ha szabadföldi zöldségtermesztés kialakítását, és egy zöldség-gyümölcs kereskedelmi-logisztikai központ megépítését. Gazdálkodóinkban erőteljes a félelem, hogy a jelentős léptékű német beruházás magyar hajtatókertészek széles körét szoríthatja ki a hazai piacról, tönkretéve ezzel a magyar gazdák és magyar családok megélhetését.

Természetesen azonosulunk kollégáink azon véleményével, miszerint a hazai kertészet fejlesztésének a magyar gazdákról és a magyar családokról kell szólnia, és egyetlen Magyarországon zajló fejlesztés vagy azzal összefüggő elképzelés sem kerülheti meg az ő érdekeiket. Ennél fogva az elmúlt napokban minket ért – felelősségre vonással is terhelt – megkereséseket jogosnak tartjuk. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy szervezeteink a tervezett beruházásról semmilyen információval nem rendelkeznek, így mi magunk is csak a médiából értesültünk a tervezett projektről.

Megkezdtük az ügyben az alapos tájékozódást és információ gyűjtését, de a beruházással és annak majdani üzemeltetésével összefüggő tervek alaposabb megismerése nélkül semmilyen további, érdemi állásfoglalásra nincs lehetőségünk. Természetesen a részletek megismerése után szervezeteink – a hazai termelők érdekével összhangban – kialakítják álláspontjukat.

Budapest, 2019. március 22.

FruitVeB