A meggyszezon kezdetének közeledtével értékeljük a várható termésmennyiséget és -minőséget, valamint a piaci várakozásokat, illetve kilátásokat. A közreadott helyzetkép a piaci szereplők (termelők, TÉSZ-ek, kereskedők, feldolgozók) körében végzett felmérésünkre alapoz. Felhívjuk a figyelmet, hogy a felmérés ennek ellenére nem tükrözhet 100%-os lefedettséget és reprezentativitást, ezért számszerű értékekbe csak annyiban bocsátkozunk, amennyiben azok egzakt, tényszerű információként kezelhetők. Jelen összefoglaló értékelés célja „mindössze” a hiteles információk közreadása, ezért tartózkodik az értékítélettől és távolabbra vezethető következtetésektől, azt a piaci szereplőkre bízza, az értékelés a tényszerűség szintjén marad. Jelen elemzéssel célunk, hogy reális és tényszerű információkkal, illetve előrejelzéssel segítsük a piaci szereplőket döntéseikben. A tévedés és a változtatás jogát fenntartjuk!

Összegzés

A 2018. évben minden jelentősebb európai meggytermelő országban jó termést várnak, és általános jelenség a korábbi szezonkezdet is. Magyarországon idén a sokéves átlagnak tekinthető 65 ezer tonnánál és a 2017. évi 72 ezer tonnánál nagyobb termést várunk: a jelenlegi kilátások alapján 80 ezer tonna körüli vagy valamivel a fölötti termés prognosztizálható. A minőséggel jelenleg különös gondok nem látszanak, de bizonytalansági tényezőnek tekinthetők: a csapadékszegény régiók gyümölcsméretének alakulása, a május eleje óta rajzó cseresznyelégy kártétele és a meleg-párás időjárás miatti antraknózis- és monília-fertőzés, melyek – a jelenleg még nem meghatározható mértékű, Lengyelországba irányuló exporttal együtt – akár jelentős hatással is lehetnek a rövid távú kereslet-kínálati viszonyok alakítására. A szezon az ’Érdi bőtermő’ betakarításával június 08-10. között megindul. Rövid szezonra kell felkészülni, a 7-10 nappal korábbi szezonkezdet mellett várható, hogy az érdemi mennyiségek június végére levonulnak a piacról, így 3-4 hétre szűköl a betakarítási időszak. Ennél fogva egyes időszakokban (várhatóan június 20. körül, a főfajták érésének kezdetével) jelentős mennyiségi torlódások is kialakulhatnak. Ismereteink alapján a konzervipari alapanyag nettó termelői ára a sokéves árcentrum (150-160 Ft/kg) magasságában indul, az árak későbbi elmozdulásának iránya és mértéke a fenti bizonytalansági tényezők alakulásának függvénye.

Nemzetközi helyzetkép

Európa minden jelentősebb és a hazai piac szempontjából releváns meggytermelő országában (Lengyelország, Szerbia, Magyarország, Németország, stb.) jó termést várnak, és általános jelenségnek tekinthető a korábbi szezonkezdet is. Az európai terméskilátások alapján arra lehet számítani, hogy a piac telítettebb lesz, mint 2017-ben, hasonlóan erős keresleti szívóhatással nem lehet számolni, ugyanakkor tény, hogy a tavalyi gyenge termés miatt a feldolgozóipari készletek is kimerülőben lehetnek. A következőkben a német Agrárpiaci Információs Intézet (AMI) által – a FruitVeB részvételével – készített európai helyzetképet adjuk közre.

Németországban 2017-ben 4 200 tonna meggyet értékesítettek a termelői szervezetek (TÉSZ-ek), 2018-ban ez a mennyiség 6-7 ezer tonna között várható. Ezek az arányok jól kifejezik, hogy Németországban 50-70%-kal magasabb termést várnak, mint a tavalyi fagykáros évben, de ennek ellenére nem beszélnek rekordtermésről. A betakarítás Ingelheim körzetében június végén, július elején fog kezdődni, 7-9 nappal hamarabb, mint a szokásos. A gyümölcsméretek általában jók. Sachsen és Thüringen tartományokban nagyon rövid virágzás volt, amit egy-egy éjszaka fagypont-közeli lehűlések kísértek, így a termést csak jó átlagosra becsülik. A főfajta (Schattenmorelle) érése 6-8 nappal előrébb tart a szokásosnál, a szüret július elején kezdődik.

Lengyelország a tavalyi erős fagykár után nagyon jó termést vár, de a csapadékban szegény tavasz miatt egyelőre a gyümölcsméretek elmaradnak a kívánatostól. Nagy gondot jelent a betakarításhoz szükséges munkaerő hiánya is, jelentősen kevesebb munkaerő érkezik Ukrajnából, tekintettel arra, hogy az ukrán munkavállalók az év eleje óta már Nyugat-Európában is dolgozhatnak. A munkaerő-hiány mellett magasabb munkabér-költségekkel is számol a termelés és a feldolgozóipar egyaránt. A munkaerő-hiány problematikáját a tavalyi gyenge termés csak fokozta, mert munkalehetőség hiányában felgyorsította a munkaerő nyugatra vándorlását. Jelenleg a bogyós gyümölcsök érnek, ahol a gyenge árbevételt adó táblákat már be sem takarítják, azonban ez a probléma a gépi betakarítású meggy esetében kevésbé fog fennállni.

A Benelux-államokban jó termést várnak, de a rekordtermés elmarad. A betakarítás június végén, július elején kezdődik. Hollandiában a meggy termőterülete továbbra is csökkenő. Törökországról kevés információ áll rendelkezésre, de szintén jó terméskilátásokról szólnak a hírek. Szerbiában nagyon jó termést várnak, de a gyümölcsméretek elmaradnak a kívánatostól. A szerb export várhatóan június 10. körül beindul.

A német becslések és előrejelzések szerint a sűrítmény nemzetközi piaca kiegyensúlyozottnak ígérkezik, mindössze Törökországban érzékelhető bizonyos mértékű „többlet”; a fagyasztott meggy készletek moderáltak, nem jelentenek érdemi nyomást az idei piacra; a konzervipari készletek pedig szintén inkább a visszafogott jelzővel illethetők.

A várható termésmennyiség és -minőség Magyarországon

A hazai termés értékelése során abból indulunk ki, hogy a tízéves átlagtermés 65 ezer tonna magasságában alakul. A tavalyi termés 72 ezer tonna körül zárt, rekordmennyiség (kb. 40 ezer tonna) került exportra, melyből mintegy 10 ezer tonna a német, 25 ezer tonna a lengyel és kb. 5 ezer tonna az egyéb országokba irányuló export.

Az idei termés a jelenlegi kilátások alapján 80 ezer tonna körül, vagy valamivel a fölött várható, ami azt jelenti, hogy a tavalyinál mintegy 20%-kal magasabb termést takaríthatunk be. A termésminőség tekintetében egyelőre különösebb problémát nem érzékelünk: érdemi glöospórium- (antraknózis), monília- és a cseresznyelégy-fertőzés mindeddig nem lépett fel. E tekintetben azonban „meglepetések” még előfordulhatnak a szezonban, a cseresznyelégy ugyanis szokatlanul korán (május elején) megkezdte a rajzást és folyamatosan jelen van; az elmúlt egy-két hét és a következő egy hét csapadékos, párás, meleg időjárása pedig erősen fokozhatja a gombafertőzések mértékét. Az esetlegesen bőséges csapadék – ami ezen a héten előfordulhat – a gyümölcsök repedési hajlamát is növelheti. A gyümölcsméretek tekintetében az a kép alakult ki, hogy az ’Érdi bőtermőnél ’nem lesz érdemi gond a konzervipari minőség teljesítésével, de a nagyobb termésterhelést mutató ’Újfehértői fürtös’ és ’Kántorjánosi’ fajták esetében a csapadékszegény termesztőkörzetek nem öntözött ültetvényeiben lehetnek részbeni problémák a gyümölcsmérettel (ami a léipar felé irányuló kínálatot erősítheti), de ez még jelentősen függ a következő egy-két hét csapadékviszonyaitól is.

A szezon várható lefutása

Általánosságban megállapítható, hogy 7-10 nappal előrébb tartunk a szezonban, mint egy átlagos évben. Az ’Érdi bőtermő’ betakarítása június 08-10. között megkezdődik, és sokkal hamarabbra várható a késői érésű főfajták (’Újfehértói fürtös’, ’Kántorjánosi’, ’Debreceni bőtermő’, ’Petri’, stb.) szürete is: várhatóan június 20. magasságában megkezdődik. Egyértelműen látszik, hogy a különböző fajták és a különböző termőtájak érésideje között is sokkal kisebb a különbség a megszokottnál: az ország összes termesztőkörzetében 2-4 nap különbséggel, tehát gyakorlatilag egyszerre fog érni az adott fajta. Összességében szokatlanul rövid szezonra számítunk, a jelenlegi kilátások alapján az prognosztizálható, hogy június végén, július első napjaiban befejeződik a meggyszezon, ami 3-4 hetes betakarítási és feldolgozási szezont jelent a szokásos 5-6 héttel szemben.

Kereslet-kínálati viszonyok, piaci kilátások

Az elmúlt 10 évben a nettó 80 és 260 Ft/kg között mozgott a feldolgozóipari alapanyagnak szánt meggy éves, nettó termelői értékesítési átlagára, ez tekinthető a piacon kialakult „szokásos” árintervallumnak. Az árcentrum ennek megfelelően a 150-170 Ft/kg tartománynak fogadható el, ami elsősorban a konzervipari és hűtőipari alapanyagra értendő.

A várható hazai és európai termés alapján a 2017. évihez hasonló, erős piaci szívóhatással nem számolunk 2018-ban, összességében „kiegyenlítettebb” kereslet-kínálati viszonyokra lehet felkészülni. Ezt a következőkkel indokoljuk:

  • Európa fő meggytermelő országaiban jó termést várnak, de – a fentiekben elemzettek szerint – számolni lehet azzal, hogy a német és lengyel betakarítási szezon nagyobbrészt a magyar szezon – szokatlanul korai, június végi – befejeződése után fog elindulni.
  • Hazánkban már jelenleg is érzékelhető a lengyel kereslet. A következő egy-két hétben fog eldőlni, hogy milyen lesz ennek húzó hatása.
  • Konkrét statisztikai adatok hiányában is feltételezhető, hogy nincsenek jelentős mértékű, felhalmozott konzervipari készletek (melyek egyes években kínálati oldalról nyomasztják a piacot), tekintettel arra, hogy az elmúlt három évben (minden évben) a tervezettnél 20-25%-kal kevesebb alapanyagot tudott vásárolni a hazai konzervipar:
  • Nemzetközi szinten – elsősorban a tavalyi gyenge európai termés miatt – a lé- és hűtőipari készletek sem túlzottak.

A hazai, rövid távú kereslet-kínálati viszonyok, és ezáltal a piaci árak alakulása még több bizonytalansággal terhelt, tekintettel a következőkre:

  • Gombabetegségek fellépése, mennyiségi és minőségi károk: az ezen a héten várható esős, párás, meleg időjárás miatt a veszély fokozott, de jelenleg nem meghatározható.
  • Cseresznyelégy-fertőzöttség: jelenleg nem probléma, de a későbbiekben még okozhat kieséseket, mint ahogyan az előző évben is. Jelenleg nem prognosztizálható.
  • Repedés/rothadás: Csapadékos időben számottevő lehet, de hatása még nem felmérhető.
  • Lengyel kereslet szívóhatása: a lengyel kereslet idén is élénknek mutatkozik, elsősorban a léipari alapanyag iránt, jelenleg azonban mértéke nem belátható. Egyes információk szerint – a saját termésük feljavítása céljából – akár 10-15 ezer tonnát is vásárolhatnak.

Ismereteink alapján a konzervipari alapanyag nettó termelői ára a sokéves árcentrum (150-160 Ft/kg) magasságában indul a szezon elején, az árak későbbi elmozdulásának iránya és mértéke a fenti bizonytalansági tényezők alakulásának függvénye. Amennyiben a következő hetekben a fenti tényezők a kínálat csökkenése és/vagy a kereslet növekedése irányába mozdulnak el, az árak a centrumtól felfelé billenhetnek el. Amennyiben a kínálati oldal növekszik és/vagy a kereslet mérséklődik, az árak lefelé történő elmozdulására kell felkészülni. Fel kell hívni a figyelmet, hogy június 20. körül – a főfajták (együtt)érésével – akár jelentős mennyiségi torlódás is kialakulhat, ami az árak – akár jelentős – eséséhez is vezethet. Ezért ebben a kritikus időszakban mindent meg kell tenni az érésgyorsító kezelések és a betakarítás széthúzása, illetve a termelői és feldolgozó hűtőkapacitások (ideiglenes tárolás) mozgósítása érdekében, mert már annak is jelentős hatása lehet a piacra, ha néhány nappal sikerül széthúzni ezt az időszakot.

Tekintettel arra, hogy ebben a szezonban a tavalyinál mintegy 20%-kal nagyobb termést 1-2 héttel rövid idő alatt kel betakarítani és feldolgozni, az előző évektől eltérően szoros együttműködésre és intenzív párbeszédre van szükség az ágazat szereplői között, hogy a lerövidült szezonban a termést levezethessük és a lehető legtöbbet feldolgozzuk, ami minden piaci szereplő érdeke! Ez csak abban az esetben valósulhat meg, ha mindenki önmérsékletet tanúsít és hajlandó az együttműködésre.

Tekintettel arra, hogy a következő napokban felgyorsulhatnak az események a meggy piacán, kb. egy hét múlva újabb helyzetképpel jelentkezünk, de amennyiben a piaci folyamatok változása megkívánja, akár korábban is (kövesse nyomon a www.fruitveb.hu portálon).

Budapest, 2018. június 07.

FruitVeb, Ékasz