Az „Értékelő 2018” konferencián hazai és külföldi előadók, szakértők közreműködésével bemutatjuk az európai kertészeti ágazatban zajló specifikus folyamatokat, elemezzük ezek lehetséges kimenetelét.

Értékeljük a hazai zöldség-gyümölcs termesztés 2018. évi teljesítményét és a nemzetközi tendenciák, valamint a hazai gátak és lehetőségek ismeretében gondolatokat fogalmazunk meg a kertészeti ágazat működésének fenntarthatóságával, eredményeinek javíthatóságával kapcsolatban.