A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács kérelmezésére a Minisztérium az idei évben meghosszabbította az öntözési igényt

A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a szabadföldi zöldséget termelő gazdák nevében az Agrárminisztériumhoz fordult segítségért annak érdekében, hogy a gazdák mielőbb öntözési lehetőséghez jussanak.

Az Agrárminisztérium a Belügyminisztériumtól kérte az öntözési idény meghosszabbítását, mivel a klímaváltozás hatására egyes növények kori öntözést igényelnek ugyanakkor a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 2/1997. KHVM rendelet) 6 §. (5) bekezdése szerint a hasznosítási idény öntözés esetén április 15. napjától szeptember 30. napjáig tart.

A rendelkezésre álló adatokra alapozva és az idei rendkívüli vízhiányos helyzetre tekintettel kérte az Agrárminisztérium a belügyminiszter intézkedését annak érdekében, hogy a területi vízügyi igazgatóságok tegyék meg a szükséges lépéseket a zavartalan öntözővíz-ellátás érdekében. A Belügyminisztérium gyors intézkedése eredményeképpen 2019. március 29-én kihirdetésre került mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosításáról szóló 10/2019. (III. 29.) BM rendelet, mely szerint 2019-től az eddigi április 15-től szeptember 30-ig terjedő időszak helyett március 1-től október 31-ig tart az öntözési idény, melyben a gazdálkodókra kisebb mértékű díjfizetés hárul a mezőgazdasági vízszolgáltatásra vonatkozóan.

Az Agrárminisztérium kezdeményezésére a jelenlegi rendkívüli szárazságban a vízgazdálkodásért felelős belügyminiszter már április 1-jétől meghirdette a tartósan vízhiányos időszak kezdetét is, mely a Hivatalos Értesítő 19. számában jelent meg. E döntés értelmében április 1-jétől a gazdálkodóknak nem kell vízkészlet-járulékot fizetni sem az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után, az elmúlt két hétben történt vízkivételekhez kapcsolódóan pedig a vízkészlet-járulék összege 20%-kal csökkent.

Az öntözési idény előrehozatalára vonatkozó kérelmünk tehát pozitív elbírálásban részesült, reméljük ezzel sikerült enyhíteni a vízhiány okozta nehézségeket.

Budapest, 2019. április 03.

FruitVeB